Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá

Pełna nazwa uczelnia: Pontificia Universidad Javeriana Bogotá
Adres strony internetowejwww.javeriana.edu.co
Termin pobytu:
1 semestr lub 1 rok akademicki:
semestr zimowy 2022/23 (lipiec-grudzień 2022) lub semestr letni 2022/23 (styczeń-czerwiec 2023)
Liczba stypendiów i długość pobytu:
4 stypendia na semestr lub rok akademicki
Dla kogo:
studenci studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich (wymagany ukończony pierwszy rok studiów w przypadku studiów I st. i j.m.)
Uprawnione jednostki UW:
wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.

 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

   

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,

 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (średnia min. 3,49),

 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim),

 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim),

 5. Potwierdzenie znajomości języka hiszpańskiego na poziomie B1 (PUJaveriana Bogotá wymaga znajomości j. hiszpańskiego bez względu na wybór przedmiotów prowadzonych w j. angielskim).


Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami w
PUJ Factsheet 2022-II):

 1. Official presentation letter issued by Home University (wystawia BWZ studentom zakwalifikowanym przez Komisję),

 2. Motivation letter stating the reasons why you want to study at PUJ,

 3. Certificate of academic course grades (transcript of records),

 4. Certificate of Spanish language proficiency (level B1),

 5. Copy of valid passport.

   

Uwagiw związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z możliwymi trudnościami z wjazdem do Kolumbii i powrotem do Polski, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.

 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.

 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.

 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.

 • Dokumenty wymagane przez uczelnie przyjmującą nominowani studenci składają w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów PUJ do dnia 14.04.2022 r.

 • Więcej informacji na temat wymiany w PUJ:

 

Termin składania wniosków do BWZ: 28 lutego 2022 r.
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres email koordynatora wymiany lub w siedzibie Biura Współpracy z Zagranicą – obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 207 Kierownik i sekretariat / Head’s Office).

Koordynator:
Ireneusz Grejcz
e-mail: ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl;
tel.: 22 55 24 008
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, pokój 207