Przeciw agresji

28 września 2016 roku Senat UW przyjął uchwałę w sprawie sprzeciwiania się aktom agresji i nienawiści.

Została powołana grupa robocza ds. aktów agresji skierowanych przeciw zagranicznym studentom i doktorantom oraz monitorowania sytuacji na naszej uczelni w składzie:

♦  Rzeczniczka akademicka – dr Anna Cybulko
♦  Biuro Spraw Studenckich – Sekcja Studentów Zagranicznych – p. Adam Kowalski,
♦  Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) –  p. Sylwia Salamon,
♦  Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu – p. Katarzyna Kucharska,
♦  Biuro Prasowe – p. Olga Laska.

 

Biuro Współpracy z Zagranicą współpracuje ponadto z:

  1. Komisją Rektorską ds Przeciwdziałania Dyskryminacji, kontakt:  dr hab  Julia Kubisa.
  2. Biurem Promocji – p. Mieszko Czerniawski
  3. Welcome Point – p. Katarzyna Basisty

 

Oświadczenie rektora Uniwersytetu Warszawskiego dotyczące wypowiedzi na temat osób LGBT+, które padają w dyskursie publicznym.

 

Konferencje, wydarzenia

♦  Konferencja naukowa on-line „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu w środowisku akademickim – w kierunku standardów i procedur”-  23 czerwca 2020, w godzinach 10.00-14.00.
Program konferencji
♦  Uniwersytet Warszawski zaprasza na konferencję pt. „Lęk przed „Obcymi” i wrogość wobec nich„, 11 stycznia 2019 r.
♦  Uniwersytet Mikołaja Kopernika zaprasza na konferencję pt. „Bezpieczeństwo – Prawo studenta a powinność uczelni i środowisk lokalnych”.

Akty prawne

(wewnętrzne regulacje związane z zachowaniem w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa  w Uniwersytecie Warszawskim)

♦  ZARZĄDZENIE NR 1 KANCLERZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie postępowania w przypadku zagrożenia w obiektach i na terenie Uniwersytetu Warszawskiego.

♦  ZARZĄDZENIE NR 49 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przeciwdziałania mobbingowi na Uniwersytecie Warszawskim.

♦  ZARZĄDZENIE NR 82 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie procedur postępowania na Uniwersytecie Warszawskim w sytuacji wprowadzenia poszczególnych stopni alarmowych oraz wprowadzeniu stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni CRP na obszarze kraju.

Polecane linki

♦  RÓWNOWAŻNI – równościowa strona UW
♦  Centrum Badań nad Uprzedzeniami
♦  Podstawowe definicje
♦  Informacyjny Serwis Policji
♦  Apel Prezydium KRASP

Publikacje

Ulotki antydyskryminacyjne na UW
♦ „Równi”, Zbiór reportaży o dyskryminacji z uwzględnieniem perspektywy prawnej [PL] [EN] ♦ Poradnik antydyskryminacyjny

Kursy

♦  Warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe na UW
♦  e-learningowy kurs równościowy