PACE University, Nowy Jork, USA

Adres strony internetowej: https://www.pace.edu/
Okres pobytu: rok akademicki 2024/25
Liczba stypendiów i długość pobytu: wymiana w roku akademicki 2024/25 została wstrzymana
Dla kogo: studenci od II roku (wymagany ukończony pierwszy rok studiów na UW w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich)
Uprawnione jednostki UW: wszystkie w ramach dziedzin oferowanych przez uczelnię przyjmującą: https://www.pace.edu/academics

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
 • Studenci UW, którzy są obywatelami Ukrainy mogą wnioskować o stypendium Fundacji Kościuszkowskiej za pośrednictwem Schevchenko Scientific Society. Zakwalifikowani kandydaci mają szansę otrzymać dofinansowanie w wysokości 4000 USD na semestr.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej;
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego (zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej certyfikat zdany nie wcześniej niż 2 lata temu: IELTS 6.5; TOEFL iTB 80; TOEFL paper based 550; Pearson PTE academic 54);
 6. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej (minimum 15000 USD przy pobycie na 1 semestr).

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu zagranicą należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Nominowany student powinien przesłać do PACE do dnia 15.05.2023 (wyjazdy w semestrze zimowym) dodatkowe dokumenty zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej.
 • Więcej informacji dostępnych w dokumencie PACE University Fact Sheet oraz na stronie PACE.

Termin składania dokumentów do BWZ: w trakcie ustaleń.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:
Karolina Trybowska-Greń, email: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, 2 piętro, pokój 212