PACE University, Nowy Jork, USA – Stypendia dla studentów

Link na stronę uczelni: https://www.pace.edu/

Dla kogo: studenci od II roku

Liczba stypendiów i jakie:
1 stypendium semestralne

Uprawnione dziedziny/jednostki: https://www.pace.edu/academics

Termin wyjazdu: rok akademicki 2022/23

Wymagane dokumenty:
– w języku polskim:

  1. pozwolenie na wyjazd dla studenta
  2. CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, nagród i wyróżnień
  3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka zagranicznego
  4. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów (min. 3,49)

w języku angielskim:

  1. Transcript of Records (jeśli w języku polskim – potwierdzone tłumaczenie)
  2. Certyfikat znajomości j. angielskiego (np. TOEFL, IELTS)
  3. Zaświadczenie z banku o posiadaniu na koncie min. 13 000 USD

Termin składania dokumentów: Nabory na wymianę w roku akademickim 2022/2023 zostały wstrzymane

 

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24

Koordynator wymiany w BWZ:
Karolina Trybowska-Greń, e-mail: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082

Warunki finansowe:
zwolnienie z opłat za naukę

Uwagi: nominacje zostaną skonsultowane z PACE University i ewentualne stypendium będzie można przyznać tylko po uzyskaniu zgody uczelni przyjmującej.
W związku z występowaniem na świecie koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.