Northeastern Illinois University, Chicago, USA – Stypendia dla studentów

Adres strony internetowej: https://www.neiu.edu/

Okres pobytu: rok akademicki 2022/2023

Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia jednosemestralne na wyjazd w semestrze zimowym i 2 stypendia jednosemestralne na wyjazd w semestrze letnim

Dla kogo: studenci od II roku (wymagany ukończony pierwszy rok studiów na UW)

Uprawnione jednostki UW: wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety)

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika
  w przypadku samodzielnej jednostki UW;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 1. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 2. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego (co najmniej TOEFL: PBT 550, CBT 213 lub iBT 79; IELTS: 6.5; lub egzamin certyfikacyjny SzJO UW potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2);
 3. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych w kwocie wymaganej przez uczelnię partnerską.

Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską:

 1. Exchange Student Online Application;
 2. Copy of Current Transcript (in English);
 3. Diploma and Graduation Certificate of Degree (graduate students only);
 4. Proof of English Proficiency (TOEFL: PBT 550, CBT 213, iBT 79; IELTS: 6.5; English Certificate from Home Institution showing equivalency to scores above);
 5. Copy of Passport;
 6. Financial Documentation (Financial Form; Bank Letter / Bank Statement);
 7. Add/Drop Form.

Uwagi: w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć za okres pobytu w NEIU należy uzgodnić z władzami jednostki macierzystej studenta.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Zakwalifikowane osoby powinny złożyć dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską
  w terminie i w sposób wskazany przez NEIU. Nie ma potrzeby przesyłania dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską do BWZ.
 • Więcej informacji w dokumencie International Exchange Student’s Brochure.

 

Termin składania dokumentów do BWZ:

31.01.2022 r. (wyjazd w semestrze zimowym) i 22.06.2022 r. (wyjazd w semestrze letnim)

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:

Karolina Trybowska-Greń, email: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, pokój 24