National Chengchi University, Tajwan – stypendia dla studentów

Pełna nazwa uczelni: National Chengchi University

Adres strony internetowej: https://www.nccu.edu.tw

Okres pobytu: rok akademicki 2023/2024

Liczba stypendiów i długość pobytu: 4 stypendia na wyjazd w semestrze letnim (na 1 semestr)

Dla kogo: studenci studiów licencjackich (wymagany co najmniej 1 semestr studiów ukończony na UW) i magisterskich

Uprawnione jednostki UW: wszystkie (oferowane przez oba uniwersytety)

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej;
 1. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 2. Potwierdzenie znajomości języka obcego zgodnie z wymaganiami uczelni zagranicznej (dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub języka chińskiego na poziomie HSK 4 lub TOCFL Superior).

Dokumenty wymagane przez uczelnie partnerską (https://oic.nccu.edu.tw/Post/833):

 1. Online application form (with a photo attached, signed and stamped by home university and signed by student);
 2. Home university enrollment certificate in English;
 3. Official transcript in English;
 4. Photocopy of passport;
 5. Statement of purpose in Chinese or English;
 6. Passport size photos.

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w NCCU należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Zakwalifikowany student będzie proszony o dostarczenie dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską do dnia 20.10.2023 r. Proszę nie przesyłać dokumentów wymaganych przez NCCU do BWZ.
 • Więcej informacji w Fact Sheet for Student Exchange Program.

 

Termin składania dokumentów do BWZ: 22.06.2023 r.  Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:

Karolina Trybowska-Greń, email: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Stary BUW, p. 212