McGill University, Montreal, Kanada – Stypendia dla studentów

Link na stronę uczelni: www.mcgill.ca/mcgillabroad

Dla kogo:
studenci od II roku (McGill University oferuje studentom na studiach częściowych kursy na poziomie licencjackim)

Ile stypendiów i jakie:
4 stypendia semestralne

Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety), z wyjątkiem prawa

Termin wyjazdu: rok akademicki 2021/22

Warunki finansowe:

  • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
  • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:
w języku polskim

  1. Pozwolenie na wyjazd
  2. CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, nagród i wyróżnień
  3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego przebiegu studiów
  4. Dokument poświadczający dobrą znajomość języka angielskiego
  5. Uzasadnienie wyboru ośrodka zagranicznego

w języku angielskim

  1. Transcript of Records (jeżeli w jęz. polskim – potwierdzone tłumaczenie)
  2. Proposed course selection at McGill University
Wymagania językowe: https://www.mcgill.ca/undergraduate-admissions/apply/english-proficiency
Termin składania dokumentów na wyjazdy w roku akademickim 2022/23 zostanie podany w grudniu 2021 r.
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator wymiany w BWZ:
Anna Jarczewska, e-mail: anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 007

 Uwagi:
Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
Studenci zobowiązani są do przygotowania porozumienia o programie studiów (LA) przed wyjazdem.
Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.

W związku z występowaniem na świecie koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.