Josai University / Josai International University – przedłużenie konkursu

Adres strony internetowejhttp://www.josai.jp

Liczba stypendiów i długość pobytu: 10 stypendiów rocznych w ramach 2024 Josai Central European Scholarship Program oferowanych przez Japan Students Support Organization (JASSO)

Dla kogo: studenci studiów I stopnia, jednolitych magisterskich (wymagany ukończony pierwszy rok studiów) i II stopnia

Termin stypendium: od września 2024

Uprawnione jednostki UW: wszystkie*

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Miesięczne stypendium w wysokości 80 000 jenów przez okres 11 miesięcy;
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagania:

 1. Status studenta UW w momencie ubiegania się o stypendium i przez cały okres jego realizacji;
 2. Wysoka średnia ocen;
 3. Wysoki poziom motywacji i osiągnięć akademickich;
 4. Rekomendacja UW;
 5. Gotowość do nauki języka japońskiego w trakcie stypendium;
 6. Gotowość do rozpoczęcia stypendium we wrześniu 2024.

Szczegółowe warunki i wymagania: Scholarship Terms and Conditions

Wymagane dokumenty – w języku polskim:

 1. Pozwolenie na wyjazd, podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej / koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (zgodnie z wymaganiami programu stypendialnego JASSO); https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/scholarship_j/ukeire.html
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej;
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego:
 6. Potwierdzenie znajomości języka obcego:
  •  dla osób planujących uczęszczać na zajęcia w języku angielskim: minimum B2 **
  •  dla osób planujących uczęszczać na zajęcia w języku japońskim: certyfikat N1, N2 lub zaświadczenie wystawione przez lektora języka japońskiego potwierdzające wymagany poziom biegłości językowej.

Wymagane dokumenty w języku angielskim

 1. Completed application form (2024 Application Form);
 2. Recommendation letters from two instructors of the student’s home university;
 3. Application essay;
 4. Transcript of academic records from the student’s home university.

Uwagi:

 • * Oferowane kierunki: Josai University (Sakado Campus, Saitama Prefecture): Faculty of Contemporary Policy Studies, Faculty of Economics, Faculty of Management); Josai International University (Togane Campus, Chiba Prefecture): Faculty of International Humanities, Faculty of Tourism);
 • ** Ze względu na ograniczoną liczbę zajęć prowadzonych w języku angielskim na obu uniwersytetach, zalecamy, aby kandydaci posiadali znajomość języka japońskiego wystarczającą do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w tym języku.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w uczelni zagranicznej należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej na UW.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Nominowani kandydaci są proszeni o dostarczenie dokumentów w języku angielskim w BWZ do dnia 09.04.2024 r.
 • Dodatkowe informacje zostaną przesłane nominowanym studentom.

Termin składania wniosków do BWZ: 03.04.2024 r. do godz. 23:59. Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane na inny, niż wskazany w ogłoszeniu adres, zostaną odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w formacie PDF) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ  (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska, email: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, 2 piętro, pokój 24