Johannes Gutenberg – Universität Mainz, Niemcy – Stypendia na staże badawcze dla doktorantów

kraj
Niemcy
uniwersytet
Johannes Gutenberg – Universität Mainz
link na stronę uczelni
www.uni-mainz.de
dla kogo
doktoranci
ile stypendiów i jakie
5 stypendiów 1-miesięcznych
uprawnione dziedziny/jednostki
wszystkie jednostki UW
termin stypendium
rok 2021
wymagane dokumenty:
w języku polskim
  1. formularz pozwolenia na wyjazd
  2. CV z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć naukowych, wyróżnień, nagród
  3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
  4. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego/osoby kontaktowej na JGU
  5. list polecający od samodzielnego pracownika naukowego
w języku niemieckim lub angielskim
  1. Vorschläge/Working Programme
  2. CV z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć naukowych, wyróżnień, nagród
  3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
  4. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego/osoby kontaktowej na JGU
  5. świadectwo znajomości języka niemieckiego lub języka angielskiego (nie dotyczy doktorantów germanistyki/anglistyki)
termin składania dokumentów
26.02.2021
miejsce składania dokumentów
BWZ, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,Pałac Kazimierzowski, pokój 24
osoba kontaktowa w BWZ UW
Grażyna Andrejuk – grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 20 434
warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.
Stypendium w wysokości:
850 euro – pobyt miesięczny;
600 euro – pobyt 14-dniowy.
Koszty zakwaterowania stypendyści pokrywają sami.
inne (uwagi)