Johannes Gutenberg – Universität Mainz, Niemcy – Stypendia na staże badawcze dla doktorantów

Pełna nazwa uczelni: Johannes Gutenberg Universität Mainz
Adres strony internetowej: www.uni-mainz.de
Liczba stypendiów i długość pobytu: 3 stypendia 1 miesięczne
Termin realizacji stypendium:  do końca roku 2023
Dla kogo: doktoranci
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • stypendium miesięczne w wysokości 900 euro;
 • koszt zakwaterowania pokrywa stypendysta

Wymagane dokumenty: w języku polskim:

 1. pozwolenie na wyjazd
 2. życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród
 3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
 4. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego/osoby kontaktowej
 5. list polecający od samodzielnego pracownika naukowego

w języku niemieckim lub angielskim:

 1. Vorschläge/Working Programme
 2. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
 3. plan badawczy stażu
 4. wstępne potwierdzenie przyjęcia z UK
 5. świadectwo znajomości języka niemieckiego (nie dot. germanistów) lub języka angielskiego (nie dot. anglistów)
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Termin składania dokumentów do BWZ:  27 stycznia 2023 r. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie skany PDF) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:
Grażyna Andrejuk
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Budynek Starej Biblioteki, pokój 212