Partnerstwa Strategiczne 2023 NAWA – konkurs wewnętrzny rozstrzygnięty.

Konkurs wewnętrzny jest organizowany, ponieważ każda instytucja może złożyć maksymalnie trzy wnioski do konkursu Partnerstwa Strategiczne.

Celem głównym Programu jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych.

Rezultaty projektów winny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo. Projekty realizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki wnioskującej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać wypełniony i podpisany FORMULARZ  zgłoszenia propozycji projektu mailowo (skan) do Biura Współpracy z Zagranicą na adres: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl w terminie do 24.11.2023 r.

Harmonogram konkursu wewnętrznego:

  • Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 24.11.2023 r.
  • Wyniki konkursu wewnętrznego zostaną ogłoszone do: 15.12.2023 r.

Zasady i kryteria wyboru projektów


Data publikacji: 26 października 2023