Konkurs wewnętrzny – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości, dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego.

Cel Programu i zasady ogólne:

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie Programu Edukacja .

Wnioskodawca może złożyć po jednym projekcie do każdego komponentu, wniosek do Komponentu II jest składany centralnie dla całej uczelni przez BWZ. W sprawach dotyczących Komponentu I należy kontaktować się z panią Joanną Wiszniewską, BWZ, tel: 22 55 24 078, e-mail: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Harmonogram konkursu wewnętrznego:

Termin nadsyłania projektów dotyczących KOMPONENTU III do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 15.03.2021 r. do godziny 14:00.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze szczegółową informacją dotyczącą konkursu wewnętrznego .

Termin, miejsce i forma nadsyłania propozycji projektów:
Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać zgłoszenie propozycji projektu mailowo (skan) do Biura Współpracy z Zagranicą na adres joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl w terminie do 15.03.2021 r. do godziny 14:00.


Data publikacji: 09 lutego 2021