Erasmus (kraje partnerskie)

KRAJE PARTNERSKIE


W projekcie KA107/2017 realizowanym do 30.06.2019 r. uprawnione są uczelnie z krajów:

Albania, Białoruś, Bhutan, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Czarnogóra, Filipiny, Gruzja, Irak, Iran, Izrael, Jordania, Kambodża, Kanada, Palestyna, Rosja, RPA, Serbia, Tajwan, Ukraina, Wietnam, USA

W projekcie KA107/2018 realizowanym do 30.06.2020 r. uprawnione są uczelnie z krajów:

Bośnia i Hercegowina, Chiny, Czarnogóra, Gruzja, Indonezja, Irak, Iran, Izrael, Japonia, Jordania, Kanada, Korea, Palestyna, Rosja, RPA,
Serbia, Tajwan, Ukraina, USA
O programie Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
W Polsce programem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Kraje programu, które mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach Erasmus+ są wymienione na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu
Zapraszamy do zapoznania się z:
a)

b)

c)  szczegółowymi informacjami zawartymi w przewodniku po programie Erasmus+ na rok 2018 [PL] [EN] i na rok 2019  [PL] [EN]

Struktura podprogramu Erasmus

Ta część programu Erasmus+, która odnosi się do szkolnictwa wyższego nazywa się Erasmus.

Fundusze Erasmus przyznawane są za pośrednictwem konkursów wniosków (projektów) w ramach:
—  tzw. AKCJI 1 dotyczącej mobilności edukacyjnej z krajami partnerskimi, wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus – projekt został zrealizowany;
—  tzw. AKCJI 2 dotyczącej programów międzynarodowych i wniosków typu Partnerstwo strategiczne, Sojusze na rzecz wiedzy, Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego;
—  tzw. AKCJI 3 dotyczącej wsparcia w reformowaniu polityk, dzięki programowi ulepszane są systemy funkcjonujące w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży.

UWAGA!   We wszystkich typach projektów mogą uczestniczyć uczelnie/przedsiębiorstwa z krajów partnerskich zgodnie z warunkami poszczególnych konkursów.

Konkursy w projekcie „Erasmus – Mobilność edukacyjna” z krajami partnerskimi KA107/2018 dla studentów i pracowników – NOWY
O projekcie „Erasmus – Mobilność edukacyjna” z krajami partnerskimi KA107/2018

W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2018 Uniwersytet otrzymał fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów: Bośnia i Hercegowina, Chiny, Czarnogóra, Gruzja, Indonezja, Irak, Iran, Izrael, Japonia, Jordania, Kanada, Korea, Palestyna, Rosja, RPA, Serbia, Tajwan, Ukraina, USA

W przypadku Bośni i Hercegowiny, Kanady, Iraku, Japonii, Korei, Serbii oraz RPA, wymiana studentów i/lub pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

 • przyjazdy/wyjazdy studentów na studia częściowe (do 5 miesięcy);
 • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (do 7 dni);
 • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (do 7 dni).

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2018 r. – 31 lipca 2020 r.
Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 czerwca 2020 r.

Kandydaci (studenci i pracownicy) ubiegają się o stypendium indywidualnie w Biurze Współpracy z Zagranicą swojej macierzystej uczelni w ramach konkursu.

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez Uniwersytet Warszawski na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.

Procedura odwoławcza:

Studentowi/doktorantowi przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) w pierwszej kolejności do dziekana/kierownika jednostki samodzielnej, w której student realizuje studia. Od decyzji dziekana przysługuje prawo odwołania się do prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, którego postanowienie jest ostateczne.

Pracownikowi, w tym nauczycielowi akademickiemu, przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) do prorektora UW ds. naukowych, którego postanowienie jest ostateczne.

Szczegółowych informacji nt. projektu udziela Anna Sadecka, anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, +48 22 55 24 010 oraz Joanna Wiszniewska, joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl, +48 22 55 24 078.

Konkurs dla studentów i doktorantów – Studia 2019/2020

MIEJSCA DLA STUDENTÓW I, II i III stopnia i doktorantów

Semestr zimowy 2019/2020

 1. Czas trwania wyjazdu (okres finansowania): 5 miesięcy.
 2. Dostępne stypendia:
  • University of Tehran– Iran, Teheran (2 stypendia), tylko dla doktorantów
  • Tel Aviv University – Izrael, Tel Awiw (2 stypendia)
  • University of Jordan – Jordania, Amman (1 stypendium)
 3. Wysokość stypendium: 700 EUR + dofinansowanie kosztów podróży – Iran 530 EUR; Izrael  360 EUR, Jordania 360 EUR.
 4. Stypendia Erasmus będą przyznawane po zakwalifikowaniu studenta/doktoranta przez komisję rektorską ds. oceny wniosków stypendialnych, na podstawie kompletu dokumentów:
  • list motywacyjny w języku angielskim,
  • dokument poświadczający znajomość języka obcego (wymagany poziom znajomości języka,
  • oświadczenie dotyczące dotychczasowego udziału w programach wymiany (oświadczenie dot. mobilności),
  • wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd na studia (załącznik 1),
  • plan badawczy w języku angielskim (tylko dla doktorantów).
 5. Termin składania kompletu dokumentów: 11 marca, godz. 14:00.
 6. Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój 28.
 7. Kontakt: Sybilla Marinković, tel.+48  22 55 24 079, email:  Sybilla.Marinkovic@adm.uw.edu.pl
 8. informacja o zasadach kwalifikacji:
  „Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA107 do uczelni z krajów partnerskich. Rok akademicki 2019/2020”.
Konkurs dla nauczycieli akademickich – 2018/2019 bądź 2019/2020

Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich (STA)

  • China University of Political Science and Law – Chińska Republika Ludowa, Pekin (1 stypendium)
  • University of Montenegro – Czarnogóra, Podgorica (1 stypendium)
  • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University – Gruzja, Tbilisi (1 stypendium)
  • Airlangga University –Indonezja, Surabaja (1 stypendium)
  • University of Tehran– Iran, Teheran (3 stypendia)
  • The David Yellin Academic College of Education, Tel Aviv University – Izrael, Jeruzalem, Tel Awiw, Hebrew University of Jerusalem – Izrael, Jerozolima (łącznie 5 stypendiów)
  • University of Jordan – Jordania, Amman (1 stypendium)
  • Higher School of Economics– Rosja, Moscow (1 stypendium)
  • Northeastern Illinois University – Stany Zjednoczone, Chicago (1 stypendium)
  • National Chengchi University – Tajwan,  Tajpej (1 stypendium)
  • Ivan Franko National University of Lviv – Ukraina, Lwów (3 stypendia)

Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze KA107/2018

Wymagane dokumenty:

Termin składania list rankingowych przez koordynatorów do spraw mobilności: 14 grudnia, godz. 14:00.
Prosimy zainteresowane osoby o skontaktowanie się z koordynatorami do spraw mobilności w swojej jednostce odpowiednio wcześniej.

Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój 29c.
Kontakt: Joanna Wiszniewska tel. 22 55 24 078,  email:  Joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Formularze:

Konkurs dla pracowników – 2018/2019 bądź 2019/2020

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT)

  • University of Tehran– Iran, Teheran (1 stypendium)
  • Ben-Gurion University, Tel Aviv University – Izrael, Jerozolima I Tel Awiw (2 stypendia)
  • University of Jordan – Jordania, Amman (1 stypendium)
  • MGIMO (1 stypendium)
  • An-Najah National University (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze KA107/2018

Wymagane dokumenty:

Termin składania list rankingowych przez koordynatorów do spraw mobilności: 14 grudnia, godz. 14:00.
Prosimy zainteresowane osoby o skontaktowanie się z koordynatorami do spraw mobilności w swojej jednostce odpowiednio wcześniej.

Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój 29c.
Kontakt: Joanna Wiszniewska tel. 22 55 24 078,  email: Joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Formularze:

Uczelnie partnerskie uczestniczące w projekcie KA107/2018
 • University of Shkodra – Albania, Szkodra
 • European University of Tirana – Albania, Tirana
 • Royal University of Bhutan – Bhutan, Thimphu
 • Belarusian State University – Białoruś, Mińsk
 • University of Sarajevo – Bośnia i Hercegowina, Sarajewo
 • China University of Political Science and Law – Chińska Republika Ludowa, Pekin
 • University of Montenegro – Czarnogóra, Podgorica
 • Ateneo de Manila University – Filipiny, Manila
 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University – Gruzja, Tbilisi
 • Salahaddin University – Erbil – Irak, Irbil
 • University of Duhok – Irak, Dahuk
 • Islamic Azad University, Science and Research Branch – Iran, Teheran
 • University of Tehran – Iran, Teheran
 • The David Yellin Academic College of Education – Izrael, Jerozolima
 • Tel Aviv University – Izrael, Tel Awiw
 • Ben-Gurion University, Izrael, Negev
 • Hebrew University of Jerusalem – Izrael, Jerozolima
 • University of Jordan – Jordania, Amman
 • Royal University of Phnom Penh – Kambodża, Phnom Penh
 • University of British Columbia – Kanada, Vancouver
 • An-Najah National University – Palestyna, Nablus
 • Saint Petersburg State University – Rosja, Petersburg
 • Moscow State Insitute of International Relations – Rosja, Moskwa
 • University of Johannesburg – RPA, Johannesburg
 • University of Belgrade – Serbia, Belgrad
 • Northeastern Illinois University – Stany Zjednoczone, Chicago
 • National Chengchi University – Tajwan, Tajpej
 • Ivan Franko National University of Lviv – Ukraina, Lwów
 • University of Da Nang – Wietnam, Danang
Zasady finansowania w projekcie KA107/2018

Wysokość stawek do zastosowania dla mobilności pomiędzy krajami programu i krajami partnerskimi została określona na poziomie europejskim i obowiązuje wszystkie kraje. Wysokości stawek nie można zmieniać. Informacja znajduje się w „Przewodniku po programie Erasmus+ 2018” na stronach 53-58. Są to następujące stawki:

Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym)
Ryczałt na podróż
Przyjazdy studentów z krajów partnerskich do Polski
800 € na miesiąc
Według kalkulatora odległości
Wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich
700 € na miesiąc
Według kalkulatora odległości
Przyjazdy pracowników z krajów partnerskich do Polski
140 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 98 na dzień od 15. dnia pobytu
Według kalkulatora odległości
Wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich
180 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 126 na dzień od 15. dnia pobytu
Według kalkulatora odległości

Do obliczania odległości należy stosować kalkulator odległości opracowany przez KE:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl

Konkursy w projekcie „Erasmus – Mobilność edukacyjna” z krajami partnerskimi KA107/2017 – 2018/2019
O projekcie „Erasmus – Mobilność edukacyjna” z krajami partnerskimi KA107/2017

W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2017 Uniwersytet otrzymał fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bhutan, Chiny, Czarnogóra, Filipiny, Gruzja, Iran, Irak, Izrael, Jordania, Kambodża, Kanada, Palestyna, Rosja, RPA, Serbia, Tajwan, Ukraina, USA, Wietnam.

W przypadku Białorusi, Bhutanu, Gruzji, Iraku, Palestyny oraz Stanów Zjednoczonych, wymiana studentów i/lub pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

 • przyjazdy/wyjazdy studentów na studia częściowe (do 5 miesięcy);
 • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (do 14 dni);
 • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (do 14 dni).

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2017 r. – 31 lipca 2019 r.
Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 czerwca 2019 r.

Kandydaci (studenci i pracownicy) ubiegają się o stypendium indywidualnie w Biurze Współpracy z Zagranicą swojej macierzystej uczelni w ramach konkursu.

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez Uniwersytet Warszawski na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.

Procedura odwoławcza:

Studentowi/doktorantowi przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) w pierwszej kolejności do dziekana/kierownika jednostki samodzielnej, w której student realizuje studia. Od decyzji dziekana przysługuje prawo odwołania się do prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, którego postanowienie jest ostateczne.

Pracownikowi, w tym nauczycielowi akademickiemu, przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) do prorektora UW ds. naukowych, którego postanowienie jest ostateczne.

Szczegółowych informacji nt. projektu udziela Anna Sadecka, anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, +48 22 55 24 010 oraz Joanna Wiszniewska, joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl, +48 22 55 24 078.

Konkurs dla studentów i doktorantów – Studia 2018/2019 – Kwalifikacja uzupełniająca

2 MIEJSCA DLA STUDENTÓW I, II i III stopnia– KWALIFIKACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Wyjazd na zagraniczne studia częściowe do uczelni The Hebrew University of Jerusalem z Izraela 
Semestr letni 2018/2019

 1. Czas trwania wyjazdu (okres finansowania): 5 miesięcy.
 2. Dostępne stypendia:
  • The Hebrew University of Jerusalem, Izrael (2 stypendia)
 3. Wysokość stypendium: 650 EUR + dofinansowanie kosztów podróży – 360 EUR;
 4. Stypendia Erasmus będą przyznawane po zakwalifikowaniu studenta/doktoranta przez komisję rektorską ds. oceny wniosków stypendialnych, na podstawie kompletu dokumentów:
  • list motywacyjny w języku angielskim,
  • dokument poświadczający znajomość języka obcego (wymagany poziom znajomości języka,
  • oświadczenie dotyczące dotychczasowego udziału w programach wymiany (oświadczenie dot. mobilności),
  • wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd na studia (załącznik 1),
  • plan badawczy w języku angielskim (tylko dla doktorantów).
 5. Termin składania kompletu dokumentów: 23 października, godz. 14:00.
 6. Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój 28.
 7. Kontakt: Sybilla Marinković, tel. 22 55 24 079, email:  Sybilla.Marinkovic@adm.uw.edu.pl
 8. informacja o zasadach kwalifikacji:
  Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA107 do uczelni z krajów partnerskich. Rok akademicki 2018/2019„.
Konkurs dla nauczycieli akademickich – 2018/2019

Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich (STA)

  • European University of Tirana, University of Shkodra – Albania, Tirana i Szkodra (2 stypendia)
  • University of Sarajevo – Bośnia i Hercegowina, Sarajewo (1 stypendium)
  • China University of Political Science and Law – Chińska Republika Ludowa, Pekin (1 stypendium)
  • University of Montenegro – Czarnogóra, Podgorica (1 stypendium)
  • Ateneo de Manila University – Filipiny, Manila (1 stypendium)
  • University of Tehran, Islamic Azad University – Iran, Teheran (3 stypendia)
  • The David Yellin Academic College of Education, Tel Aviv University – Izrael, Jeruzalem, Tel Awiw (4 stypendia)
  • University of Jordan – Jordania, Amman (1 stypendium)
  • Royal University of Phnom Penh – Kambodża,  Phnom Penh (1 stypendium)
  • University of British Columbia – Kanada, Vancouver (1 stypendium)
  • Saint Petersburg State University – Rosja, Petersburg (1 stypendium)
  • University of Johannesburg – RPA, Johannesburg (1 stypendium)
  • University of Belgrade – Serbia, Belgrad (1 stypendium)
  • National Chengchi University – Tajwan,  Tajpej (1 stypendium)
  • Ivan Franko National University of Lviv – Ukraina, Lwów (1 stypendium)
  • University of Da Nang – Wietnam, Danang (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze KA107/2017

Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 29 listopada, godz. 16:00

Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój 29c.
Kontakt: Joanna Wiszniewska tel. 22 55 24 078,  email: Joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Formularze:

Konkurs dla pracowników – 2018/2019

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) – Rok akademicki 2018/2019

  • University of Shkodra (1 stypendium)
  • University of Montenegro (1 stypendium)
  • University of Tehran (1 stypendium)
  • The David Yellin Academic College of Education, Tel Aviv University (2 stypendia)
  • University of Jordan (1 stypendium)
  • Saint Petersburg State University (1 stypendium)
  • University of Belgrade (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze KA107/2017

Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 29 listopada, godz. 16:00.
Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój 29c.
Kontakt: Joanna Wiszniewska tel. 22 55 24 078,  email: Joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Formularze:

Uczelnie partnerskie uczestniczące w projekcie KA107/2017
 • University of Shkodra – Albania, Szkodra
 • European University of Tirana – Albania, Tirana
 • Royal University of Bhutan – Bhutan, Thimphu
 • Belarusian State University – Białoruś, Mińsk
 • University of Sarajevo – Bośnia i Hercegowina, Sarajewo
 • China University of Political Science and Law – Chińska Republika Ludowa, Pekin
 • University of Montenegro – Czarnogóra, Podgorica
 • Ateneo de Manila University – Filipiny, Manila
 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University – Gruzja, Tbilisi
 • Salahaddin University – Erbil – Irak, Irbil
 • University of Duhok – Irak, Dahuk
 • Islamic Azad University, Science and Research Branch – Iran, Teheran
 • University of Tehran – Iran, Teheran
 • The David Yellin Academic College of Education – Izrael, Jeruzalem
 • Tel Aviv University – Izrael, Tel Awiw
 • University of Jordan – Jordania, Amman
 • Royal University of Phnom Penh – Kambodża, Phnom Penh
 • University of British Columbia – Kanada, Vancouver
 • An-Najah National University – Palestyna, Nablus
 • Saint Petersburg State University – Rosja, Petersburg
 • Moscow State Insitute of International Relations – Rosja, Moskwa
 • University of Johannesburg – RPA, Johannesburg
 • University of Belgrade – Serbia, Belgrad
 • Northeastern Illinois University – Stany Zjednoczone, Chicago
 • National Chengchi University – Tajwan, Tajpej
 • Ivan Franko National University of Lviv – Ukraina, Lwów
 • University of Da Nang – Wietnam, Danang
Zasady finansowania w projektach KA107/2017

Wysokość stawek do zastosowania dla mobilności pomiędzy krajami programu i krajami partnerskimi została określona na poziomie europejskim i obowiązuje wszystkie kraje. Wysokości stawek nie można zmieniać. Informacja znajduje się w „Przewodniku po programie Erasmus+ 2017” na stronach 53-58. Są to następujące stawki:

Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym)
Ryczałt na podróż
Przyjazdy studentów z krajów partnerskich do Polski
750 € na miesiąc
Według kalkulatora odległości
Wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich
650 € na miesiąc
Według kalkulatora odległości
Przyjazdy pracowników z krajów partnerskich do Polski
140 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 98  na dzień od 15. dnia pobytu
Według kalkulatora odległości
Wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich
160 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 112 € na dzień od 15. dnia pobytu
Według kalkulatora odległości

Do obliczania odległości należy stosować kalkulator odległości opracowany przez KE:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl

O podprogramie Erasmus i Biurze Współpracy z Zagranicą (BWZ) UW

Zadania Biura Współpracy z Zagranicą UW w ramach realizacji podprogramu Erasmus:

 1. Na zlecenie władz uczelni BWZ koordynuje czyli opracowuje, składa i rozlicza finansowo i merytorycznie projekt typu „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA107) z krajami partnerskimi ”.
 2. BWZ udziela informacji o programie Erasmus+;
 3. BWZ pomaga pracownikom/wydziałom/ jednostkom UW w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do uczestnictwa w projektach oraz w wypełnianiu wniosków w zakresie informacji ogólnych o UW.

UWAGA!   W przypadku przyznania funduszy projekt jest realizowany i rozliczany bezpośrednio na wydziale, bez pośrednictwa BWZ.

O projektach typu „Erasmus – Mobilność edukacyjna” z krajami partnerskimi (KA107)

Projekt tego typu nawiązuje w swych celach i sposobie zarządzania do programu Erasmus Mundus .

UWAGA!   Lista krajów partnerskich uprawnionych do uczestnictwa w projekcie zależy od konkursu.

Na podstawie zawartych przez Uniwersytet umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ we współpracy z wydziałowymi koordynatorami ds. mobilności, Biuro Współpracy z Zagranicą opracowuje i składa co roku do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, projekt typu „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi (tzw. KA107)”, często potocznie nazywanym „nowym Erasmusem”. Wsparcie finansowe (stypendia) mogą być przyznane zarówno osobom przyjeżdżającym jak i wyjeżdżającym, o ile projekt to przewidywał.

Na podstawie funduszy przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ogłaszane są wewnętrzne konkursy, a z każdą zakwalifikowaną osobą (przyjeżdżającą lub wyjeżdżającą) zawierana jest indywidualna umowa stypendialna.

Najczęściej zadawane pytania
Archiwum
O projekcie „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107/2016”

W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2016 Uniwersytet otrzymał fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Czarnogóra, Gruzja, Kanada, Izrael, Japonia, Jordania, Palestyna, Rosja, Serbia, RPA, Tajwan, Ukraina, USA.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

 • przyjazdy/wyjazdy studentów na studia częściowe (do 5 miesięcy);
 • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (do 14 dni);
 • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (do 14 dni).

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2016 r. – 31 lipca 2018 r.
Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 czerwca 2018 r.

Kandydaci (studenci i pracownicy) ubiegają się o stypendium indywidualnie w Biurze Współpracy z Zagranicą swojej macierzystej uczelni w ramach konkursu.

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez Uniwersytet Warszawski na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.

Procedura odwoławcza:
Studentowi/doktorantowi przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) w pierwszej kolejności do dziekana/kierownika jednostki samodzielnej, w której student realizuje studia. Od decyzji dziekana przysługuje prawo odwołania się do prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, którego postanowienie jest ostateczne.

Pracownikowi, w tym nauczycielowi akademickiemu, przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) do prorektora UW ds. naukowych, którego postanowienie jest ostateczne.

Uczelnie partnerskie uczestniczące w projekcie KA107/2016
 • Uniwersytet w Tiranie
 • Uniwersytet w Szkodrze
 • Europejski Uniwersytet w Tiranie
 • Uniwersytet w Sarajewie
 • Uniwersytet w Bihaciu
 • Uniwersytet Czarnogórski
 • Chiński Uniwersytet Nauk Politycznych i Prawa
 • Uniwersytet Wuhan
 • Państwowy Uniwersytet w Tbilisi
 • Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie
 • David Yellin College of Education
 • Uniwersytet Jordański w Ammanie
 • Narodowy Uniwersytet An-Najah
 • Islamski Uniwersytet w Gazie
 • Państwowy Uniwersytet w Petersburgu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii w Moskwie
 • Uniwersytet w Belgradzie
 • Uniwersytet w Niszu
 • Uniwersytet w Nowym Sadzie
 • Uniwersytet w Johanesburgu
 • Narodowy Uniwersytet Chengchi
 • Narodowy Uniwersytet Lwowski
 • Uniwersytet Northeastern Illinois
Zasady finansowania

Wysokość stawek do zastosowania dla mobilności pomiędzy krajami programu i krajami partnerskimi została określona na poziomie europejskim i obowiązuje wszystkie kraje. Wysokości stawek nie można zmieniać. Informacja znajduje się w „Przewodniku po programie Erasmus+ 2016” na stronach 43-50. Są to następujące stawki:

Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym)
Ryczałt na podróż
Przyjazdy studentów z krajów partnerskich do Polski
750 € na miesiąc
Według kalkulatora odległości
Wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich
650 € na miesiąc
Według kalkulatora odległości
Przyjazdy pracowników z krajów partnerskich do Polski
140 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 98 € na dzień od 15. dnia pobytu
Według kalkulatora odległości
Wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich
160 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 112 € na dzień od 15. dnia pobytu
Według kalkulatora odległości

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) – Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze KA107/2016
Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) – Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze KA107/2016
Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) – Procedura i kryteria kwalifikacji – KONKURS UZUPEŁNIAJĄCY – formularze KA107/2016
Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) – Procedura i kryteria kwalifikacji – KONKURS UZUPEŁNIAJĄCY – formularze KA107/2016

 

Szczegółowych informacji udziela p. Katarzyna Kozdra, katarzyna.kozdra@adm.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 20 482

O projekcie „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107/20152R”

W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2015 Uniwersytet otrzymał fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Izrael, Jordania, Kosowo, Maroko, Serbia.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

 • przyjazdy/wyjazdy studentów na studia częściowe (do 5 miesięcy);
 • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (do 14 dni);
 • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (do 14 dni).

Okres realizacji projektu: 1 lutego 2016 r. – 31 lipca 2017 r.
Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 czerwca 2017 r.

Kandydaci (studenci i pracownicy) ubiegają się o stypendium indywidualnie w Biurze Współpracy z Zagranicą swojej macierzystej uczelni w ramach konkursu.

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez Uniwersytet Warszawski na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.

Procedura odwoławcza:
Studentowi/doktorantowi przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) w pierwszej kolejności do dziekana/kierownika jednostki samodzielnej, w której student realizuje studia. Od decyzji dziekana przysługuje prawo odwołania się do prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, którego postanowienie jest ostateczne.

Pracownikowi, w tym nauczycielowi akademickiemu, przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) do prorektora UW ds. naukowych, którego postanowienie jest ostateczne.

Uczelnie partnerskie uczestniczące w projekcie
 • Uniwersytet w Tiranie
 • Uniwersytet w Szkodrze
 • Europejski Uniwersytet w Tiranie
 • Uniwersytet w Sarajewie
 • Uniwersytet w Bihaciu
 • Uniwersytet Czarnogórski
 • Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie
 • Uniwersytet Ben-Gurion
 • Uniwersytet Jordański w Ammanie
 • Uniwersytet Biznesu i Technologii w Prisztinie
 • Uniwersytet Al-Akhawayn w Ifrane
 • Uniwersytet Belgradzki
 • Uniwersytet w Niszu
 • Uniwersytet w Nowym Sadzie
Zasady finansowania

Wysokość stawek do zastosowania dla mobilności pomiędzy krajami programu i krajami partnerskimi została określona na poziomie europejskim i obowiązuje wszystkie kraje. Wysokości stawek nie można zmieniać. Informacja znajduje się w „Przewodniku po programie Erasmus+ 2015” na stronach 48-50. Są to następujące stawki:

 
Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym)
Ryczałt na podróż
Przyjazdy studentów z krajów partnerskich do Polski
750 € na miesiąc
Według kalkulatora odległości
Wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich
650 € na miesiąc
Według kalkulatora odległości
Przyjazdy pracowników z krajów partnerskich do Polski
140 € na dzień przy pobytach nieprzekraczających 14 dni
Według kalkulatora odległości
Wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich
160 € na dzień przy pobytach nieprzekraczających 14 dni
Według kalkulatora odległości

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) – Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze
Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) – Konkurs uzupełniający

 

Szczegółowych informacji udziela p. Katarzyna Kozdra, katarzyna.kozdra@adm.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 20 482