Erasmus (kraje partnerskie)

KRAJE PARTNERSKIE


W projekcie KA107/2019 realizowanym do 30.06.2021 r. uprawnione są uczelnie z krajów:

Chiny, Czarnogóra, Gruzja, Indonezja, Iran, Izrael, Jordania, Nepal, Rosja, USA
O projektach typu „Erasmus – Mobilność edukacyjna” z krajami partnerskimi (KA107)

Projekt tego typu nawiązuje w swych celach i sposobie zarządzania do programu Erasmus Mundus .

UWAGA!   Lista krajów partnerskich uprawnionych do uczestnictwa w projekcie zależy od konkursu.

Na podstawie zawartych przez Uniwersytet umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ we współpracy z wydziałowymi koordynatorami ds. mobilności, Biuro Współpracy z Zagranicą opracowuje i składa co roku do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, projekt typu „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi (tzw. KA107)”, często potocznie nazywanym „nowym Erasmusem”. Wsparcie finansowe (stypendia) mogą być przyznane zarówno osobom przyjeżdżającym jak i wyjeżdżającym, o ile projekt to przewidywał.

Na podstawie funduszy przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ogłaszane są wewnętrzne konkursy, a z każdą zakwalifikowaną osobą (przyjeżdżającą lub wyjeżdżającą) zawierana jest indywidualna umowa stypendialna.

Zadania Biura Współpracy z Zagranicą UW w ramach realizacji podprogramu Erasmus:
 1. Na zlecenie władz uczelni BWZ koordynuje czyli opracowuje, składa i rozlicza finansowo i merytorycznie projekt typu „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA107) z krajami partnerskimi ”.
 2. BWZ udziela informacji o programie Erasmus+;
 3. BWZ pomaga pracownikom/wydziałom/ jednostkom UW w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do uczestnictwa w projektach oraz w wypełnianiu wniosków w zakresie informacji ogólnych o UW.

UWAGA!   W przypadku przyznania funduszy projekt jest realizowany i rozliczany bezpośrednio na wydziale, bez pośrednictwa BWZ.


PROJEKT KA107/2019

W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2019 UW otrzymał fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów: Białoruś, Chiny, Czarnogóra, Filipiny, Gruzja, Indonezja, Iran, Izrael, Jordania, Korea, Nepal, Palestyna, Rosja, Ukraina, USA.

W przypadku Białorusi, Filipin, Korei, Palestyny, Ukrainy wymiana studentów oraz pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

 • przyjazdy/wyjazdy studentów na studia częściowe (do 5 miesięcy);
 • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (do 7 dni);
 • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (do 7 dni).

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2019 r. – 31 lipca 2021 r.
Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 czerwca 2021 r.

Kandydaci (studenci i pracownicy) ubiegają się o stypendium indywidualnie w Biurze Współpracy z Zagranicą swojej macierzystej uczelni w ramach konkursu.

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez Uniwersytet Warszawski na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.

Szczegółowych informacji nt. projektu udziela Joanna Wiszniewska, joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl, +48 22 55 24 078.

 

Konkurs dla nauczycieli akademickich – 2019/2020 bądź 2020/2021

 • termin składania dokumentów: 2 grudnia 2019

 

PROJEKT KA107/2018

W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2018 Uniwersytet otrzymał fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów: Bośnia i Hercegowina, Chiny, Czarnogóra, Gruzja, Indonezja, Irak, Iran, Izrael, Japonia, Jordania, Kanada, Korea, Palestyna, Rosja, RPA, Serbia, Tajwan, Ukraina, USA

W przypadku Bośni i Hercegowiny, Kanady, Iraku, Japonii, Korei, Serbii oraz RPA, wymiana studentów i/lub pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

 • przyjazdy/wyjazdy studentów na studia częściowe (do 5 miesięcy);
 • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (do 7 dni);
 • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (do 7 dni).

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2018 r. – 31 lipca 2020 r.
Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 czerwca 2020 r.

Kandydaci (studenci i pracownicy) ubiegają się o stypendium indywidualnie w Biurze Współpracy z Zagranicą swojej macierzystej uczelni w ramach konkursu.

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez Uniwersytet Warszawski na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.

Procedura odwoławcza:

Studentowi/doktorantowi przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) w pierwszej kolejności do dziekana/kierownika jednostki samodzielnej, w której student realizuje studia. Od decyzji dziekana przysługuje prawo odwołania się do prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, którego postanowienie jest ostateczne.

Pracownikowi, w tym nauczycielowi akademickiemu, przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) do prorektora UW ds. naukowych, którego postanowienie jest ostateczne.

Szczegółowych informacji nt. projektu udziela Anna Sadecka, anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, +48 22 55 24 010 oraz Joanna Wiszniewska, joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl, +48 22 55 24 078.

 

Konkurs uzupełniający dla studentów i doktorantów – Studia 2019/2020

 • Termin składania dokumentów: 5 grudnia, godz. 16:00

 

Konkurs uzupełniający dla nauczycieli akademickich KA107/2018

 • termin składania dokumentów 28 maja 2019

Konkurs uzupełniający dla pracowników KA107/2018

 • termin składania dokumentów 28 maja 2019

Konkurs uzupełniający dla studentów i doktorantów – Studia 2019/2020

 • termin składania dokumentów 3 czerwca 2019

Konkurs dla nauczycieli akademickich – 2018/2019 bądź 2019/2020

 • termin składania dokumentów 14 grudnia 2018

Konkurs dla pracowników, szkolenia – 2018/2019 bądź 2019/2020

 • termin składania dokumentów 14 grudnia 2018

Konkurs dla studentów i doktorantów – Studia 2019/2020

 • termin składania dokumentów: 11 marca 2019, godz. 14:00
  • University of Tehran– Iran, Teheran (2 stypendia), tylko dla doktorantów – termin przedłużony do 15 kwietnia 2019

Zasady finansowania w projekcie KA107/2018

Uczelnie partnerskie uczestniczące w projekcie KA107/2018


PROJEKT KA107/2017

W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2017 Uniwersytet otrzymał fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bhutan, Chiny, Czarnogóra, Filipiny, Gruzja, Iran, Irak, Izrael, Jordania, Kambodża, Kanada, Palestyna, Rosja, RPA, Serbia, Tajwan, Ukraina, USA, Wietnam.

W przypadku Białorusi, Bhutanu, Gruzji, Iraku, Palestyny oraz Stanów Zjednoczonych, wymiana studentów i/lub pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

 • przyjazdy/wyjazdy studentów na studia częściowe (do 5 miesięcy);
 • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (do 14 dni);
 • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (do 14 dni).

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2017 r. – 31 lipca 2019 r.
Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 czerwca 2019 r.

Kandydaci (studenci i pracownicy) ubiegają się o stypendium indywidualnie w Biurze Współpracy z Zagranicą swojej macierzystej uczelni w ramach konkursu.

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez Uniwersytet Warszawski na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.

Procedura odwoławcza:

Studentowi/doktorantowi przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) w pierwszej kolejności do dziekana/kierownika jednostki samodzielnej, w której student realizuje studia. Od decyzji dziekana przysługuje prawo odwołania się do prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, którego postanowienie jest ostateczne.

Pracownikowi, w tym nauczycielowi akademickiemu, przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) do prorektora UW ds. naukowych, którego postanowienie jest ostateczne.

Szczegółowych informacji nt. projektu udziela Anna Sadecka, anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, +48 22 55 24 010 oraz Joanna Wiszniewska, joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl, +48 22 55 24 078.

KA107 – 2 stypendia dla pracowników UW (STA i/lub STT)

 • termin składania dokumentów 6 czerwca 2019

Konkurs uzupełniający KA107/2017

 • termin składania dokumentów 23 stycznia 2019

Konkurs dla nauczycieli akademickich – 2018/2019

 • termin składania dokumentów 29 listopada 2018

Konkurs dla pracowników – 2018/2019

 • termin składania dokumentów 29 listopada 2018

Konkurs dla studentów i doktorantów – Studia 2018/2019 – Kwalifikacja uzupełniająca

Zasady finansowania w projektach KA107/2017

Uczelnie partnerskie uczestniczące w projekcie KA107/2017

Archiwum