Ecole Normale Supérieure de Paris, Francja – Stypendia dla studentów

Uniwersytet: Ecole Normale Supérieure de Paris (ENS)
Link na stronę uczelni: www.ens.fr
Dla kogo:
studenci III-V roku
Ile stypendiów i jakie:
1 stypendium na 1 rok
Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie jednostki UW
Termin stypendium: rok akademicki 2018/2019
Wymagane dokumenty:
w języku polskim:
 1. pozwolenie na wyjazd dla studenta
 2. pismo z wydziału macierzystego zaświadczające, że osoba jest jedynym kandydatem wydziału na wyjazd
 3. CV
 4. list motywacyjny
 5. plan naukowy pobytu
 6. list rekomendacyjny
 7. świadectwo znajomości języka francuskiego
 8. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów
w języku francuskim:
 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. plan naukowy pobytu
 4. list rekomendacyjny
 5. świadectwo znajomości języka francuskiego
 6. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów
Termin składania dokumentów: 28-02-2018 r. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
mgr Anna Jarczewska, anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Warunki wymiany – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
zwolnienie z opłat za naukę – bez stypendium.
ENS nie zapewnia zakwaterowania w domu studenckim w Paryżu.
Inne (uwagi):
w przypadku przyjęcia, uczelnia zagraniczna może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów.
Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW (egz., zaliczenia itp.) za okres pobytu na uczelni zagranicznej są do uzgodnienia z władzami jednostki.