Carleton University, Ottawa, Kanada – Stypendia dla studentów

Link na stronę uczelni: www.carleton.ca

Dla kogo: studenci od II roku studiów

Liczba stypendiów: 2 stypendia semestralne

Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie z wyjątkiem kursów wymienionych na stronie: http://carleton.ca/isso/new-students/incoming-students/courses-not-available/

Termin stypendium: rok akademicki 2021/22

Warunki finansowe:

  • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
  • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:
w języku polskim

  1. pozwolenie na wyjazd
  2. CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, nagród i wyróżnień
  3. uzasadnienie wyboru ośrodka zagranicznego
  4. zaświadczenie o znajomości języka angielskiego nie starsze niż 2 lata, zgodnie z wymaganiami Carlton University:http://admissions.carleton.ca/esl/
  5. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów

w języku angielskim

  1. Transcript of Records
  2. Proposed courses selection
Termin składania dokumentów na wyjazdy w roku akademickim 2022/23 zostanie podany w grudniu 2021 r.
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator wymiany w BWZ :
Anna Jarczewska, e-mail: anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 007

 Uwagi:
Studenci zobowiązani są do przygotowania porozumienia o programie studiów (LA) przed wyjazdem.
Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.

Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.

W związku z występowaniem na świecie koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.