CENTRAL Leadership Program dla studentów studiów magisterskich i doktorantów
07 maja 2024

Sieć CENTRAL zaprasza studentów studiów magisterskich i doktorantów do składania wniosków na CENTRAL Leadership Program

W ramach CENTRAL Leadership Program 30 studentów z pięciu uniwersytetów CENTRAL, a także z ukraińskiego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie i węgierskiego Uniwersytetu Andrássy’ego w Budapeszcie, zwiedzi Warszawę, Berlin, Pragę, Wiedeń i Budapeszt. Uczestnicy zyskają bezcenny wgląd w różnorodne sfery Europy Centralnej – gospodarkę, politykę, dyplomację, społeczeństwo i służbę publiczną. Ponadto w każdej lokalizacji uczestnicy wezmą udział w specjalistycznych warsztatach i kursach z zakresu dyplomacji, nauki i społeczeństwa, uzupełnionych o wzbogacające programy kulturalne. Wydarzenia poprzedzą przygotowawcze spotkania online.

Koszty podróży (Interrail Pass), zakwaterowania i części posiłków zostaną pokryte przez organizatorów. Uczestnicy są zobowiązani jedynie do pokrycia kosztów dojazdu do pierwszej lokalizacji (Warszawa) i powrotu z ostatniej lokalizacji (Budapeszt).

Okres realizacji: 25 sierpnia – 15 września 2024

Zgłoszenia (CV + list motywacyjny) należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres central-network@univie.ac.at.

Termin składania wniosków: 31/05/2024

Więcej informacji: https://www.central-network.eu/opportunities/central-leadership-program/


Warsztaty CENTRAL – edycja 2024
09 kwietnia 2024

Zapraszamy do składania wniosków na warsztaty sieci CENTRAL

Warsztaty CENTRAL to projekty networkingowe dla grup naukowców z uniwersytetów sieci CENTRAL w celu zainicjowania nowej wspólnej współpracy (innowacyjnego nauczania/szkolenia dla młodych naukowców) lub konsolidacji istniejącej współpracy. W ramach projektów finansowane będą jedno lub dwa 2-3 dniowe spotkania na jednym z uniwersytetów sieci CENTRAL (lub na dwóch, jeśli odbędą się dwa spotkania).

Okres realizacji: 01/09/2024 – 31/08/2025

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres central-network@univie.ac.at, korzystając z formularza zgłoszeniowego.

Termin składania wniosków: 16/04/2024 – 23:59 CET

Więcej informacji: https://www.central-network.eu/opportunities/joint-workshops/

 


Virtual Staff Exchange – online meeting with colleagues from the University of Bonn
22 września 2023

 

Networking with colleagues from around the world is also possible online!

The half-day online workshop connects you with staff from the University of Bonn and also delivers knowledge about the university landscape and work culture.

 

Workshop Date:

Tuesday October 17, 2023 from 9 a.m. to 1 p.m.

 

Registration: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv6Qy_nJpiLBn_jTpJmDuqbtKeXRuHubIF0AAltZeqZVHxGA/viewform?usp=sf_link

 

Registration Deadline: October 3rd, 2023

 

General information in brief:

  • 4-hour online exchange on Zoom with colleagues on work cultures and higher education systems
  • Facilitated by an intercultural trainer
  • Free of charge
  • 6 – 10 participants from each partner
  • Exchange entirely in English (minimum level: B2)
  • Certificate for all participants after completion of the workshop

 

Programme:

  • Overview of each university system, general cultural insights and introduction of partners (2 hours)

Participants from the University of Bonn and the University of Warsaw will participate in a preparatory workshop where both general cultural matters and specific university policy issues are covered. The workshop also presents introductory information about both universities.

 

  • Virtual exchange between both groups (2 hours)

The second part of the event is cantered around a dialogue between the two groups on pre-determined topics. The focus is on exploring each other’s culture, such as the closeness of relationships, hierarchical structures and communication styles.

 

 

        


Nabór wniosków do programów stypendialnych Fulbrighta
01 marca 2023

Ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Fulbrighta na wyjazd do USA: Graduate Student Award 2024-25, Junior Research Award 2024-25, Senior Award 2024-25 i STEM Impact Award 2023-24 oraz nowość – Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25.

 

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych, który od ponad 75 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Wśród absolwentów i absolwentek programu znajduje się m.in. 62 laureatów Nagrody Nobla i 89 laureatów nagrody Pulitzera. W Polsce Program Fulbrighta działa już od ponad 60 lat i liczy ponad 5000 absolwentów i absolwentek.

 

Fulbright Graduate Student Award 2024-25 to program dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA, zapewniający finansowanie pierwszego roku nauki w kwocie do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię wyższą. Nabór wniosków trwa do 24 kwietnia. Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/graduate-student-award/

 

Fulbright Junior Research Award 2024-25 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nowość! W ramach konkursu Junior Research Award 2024-25 można też składać wnioski o nowe, 10-miesięczne stypendium Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25. Nabór wniosków trwa do 26 maja. Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/junior-award/

 

Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych z następujących dziedzin: biologia komórkowa, molekularna lub strukturalna, biochemia, biofizyka albo obszary pokrewne, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Celem 10-miesięcznego stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w Stanford University School of Medicine powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Stypendium jest częścią programu Junior Research Award i oferowane jest we współpracy z Rogala Lab. Nabór wniosków trwa do 26 maja. Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/junior-award/

 

Fulbright STEM Impact Award 2023-24 to program dla osób, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych.  Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki lub skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Stypendium przeznaczone jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych z doświadczeniem w zarządzaniu projektami badawczymi i nadzorowaniu pracy innych naukowców. Nabór wniosków trwa do 26 maja. Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/stem-impact/

 

Fulbright Senior Award 2024-25 to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub instytucji rządowe). Stypendium, trwające od 3 do 10 miesięcy, skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 16 czerwca. Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/senior-award/

 

Kontakt do Ambasadorki Programu Fulbrighta w Warszawie: dr hab. inż. Izabela Madura, email: izabela.madura@pw.edu.pl

 


Program im. Stanisława Ulama

NAWA ogłosiła nabór wniosków w Programie im. Stanisława Ulama

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na udział w Programie im. Stanisława Ulama.

Nabór wniosków jest prowadzony do 22 maja 2023, do godz. 15:00 (czasu lokalnego). Dokumenty do BWZ należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym wysłaniem wniosku do NAWA.

Szczegółowe informacje na stronie BWZ w zakładce Program im. Stanisława Ulama oraz na stronie NAWA.


RIS4Ukraine – projekt stażowy dla studentów z Ukrainy
12 sierpnia 2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w nowym projekcie stażowym RIS4Ukraine, finansowanym z funduszy EIT Food i Komisji Europejskiej. Program skierowany do ukraińskich studentów studiów magisterskich, absolwentów, doktorantów i post-doctorów oraz młodych pracowników do 35 roku życia, którzy poszukują możliwości zatrudnienia w sektorze agri-food. W ramach programu oferujemy możliwość udziału w 3-6 miesięcznym, płatnym stażu u firm partnerskich na terenie Unii Eu

Jak aplikować? Wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny i nagrać 1-minutowy film motywacyjny. Link do formularza dostępny jest tu: https://apply.eitfood.eu/en_GB/courses/course/131-ris4ukraine

Rekrutacja trwa do 31 sierpnia, 2022.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu: http://timo.wz.uw.edu.pl/risfellowships/#ukraine oraz na stronie BWZ: http://en.bwz.uw.edu.pl/ris4ukraine-internship-program-for-ukrainian-students/.