Ateneo de Manila University, Manila, Filipiny – Stypendia dla studentów

Uczelnia: Ateneo de Manila University
Ades strony internetowej: http://www.ateneo.edu/
Okres wyjazdu:
rok akademicki 2019/2020
Cel pobytu:
semestralne dla studentów studiów I i II stopnia
Liczba stypendiów: 5
Wysokość stypendium: –
Uprawnione jednostki UW:
zgodnie z załącznikami
Warunki finansowe:
 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty podróży, ubezpieczenia, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
Wymagane dokumenty:
 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. List motywacyjny w języku angielskim.
 3. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem.
 4. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2.
 5. Dokumenty wymagane przez stronę filipińską, zgodnie z załącznikiem.
Termin składania wniosków do BWZ:
 • Semestr zimowy- 20 marca 2019
 • Semestr letni – 26 sierpnia 2019
Kalendarz akademicki uczelni partnerskiej:
 • Semestr zimowy: sierpień – grudzień
 • Semestr letni: styczeń – maj
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski (Rektorat), pokój 24,
poniedziałek-czwartek w godz. 9.30-14.00.
Koordynator wymiany:
Jolanta Stelmaszczyk, jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl
tel. 22 55 24 067
Uwagi:
 • zakwalifikowane osoby otrzymują oficjalne zaproszenie, uprawniające do ubiegania się o wizę na studia
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
Załączniki:
Arrival Guide 2019-2020
Fact Sheet Undergraduate Exchange Program SY 2018-2019
Application Forms – Undergraduate
Fact Sheet Graduate Exchange Program SY 2018-2019
Application Forms – Graduate