Ateneo de Manila University, Manila, Filipiny – Stypendia dla studentów

Uniwersytet: Ateneo de Manila University
Link na stronę uczelni: http://www.ateneo.edu/
Cel pobytu:
semestralne/roczne studia częściowe dla studentów studiów I i II stopnia
Liczba stypendiów:
1 stypendium
Wysokość stypendium: –
Uprawnione jednostki UW:
zgodnie z załącznikami
Okres wyjazdu: rok akademicki 2018/2019
Wymagane dokumenty:
  1.       Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
  2.       List motywacyjny w języku angielskim.
  3.       Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem.
  4.       Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2.
  5.       Dokumenty wymagane przez strone filipińską, zgodnie z załącznikiem.
Termin składania wniosków do BWZ:
  • Semestr zimowy – 27 marca 2018
  • Semestr letni – 27 sierpnia 2018
Kalendarz akademicki uczelni partnerskiej:
Semestr zimowy: sierpień – grudzień 2018
Semestr letni: styczeń  – maj 2018
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski (Rektorat), pokój 24,
poniedziałek-czwartek w godz. 9.30-14.00.
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Jolanta Stelmaszczyk, e-mail: jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 067
Uwagi: 
  • zakwalifikowane osoby otrzymują oficjalne zaproszenie, uprawniające do ubiegania się o wizę na studia
  • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
  • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
Załączniki:
Arrival Guide  2018-2019
Fact Sheet Graduate Exchange Program SY 2018-2019
Fact Sheet Undergraduate Exchange Program SY 2018-2019
Application Forms