Ateneo de Manila University, Manila, Filipiny – Stypendia dla studentów

Uniwersytet: Ateneo de Manila University
Link na stronę uczelni: http://www.ateneo.edu/
Dla kogo:
studenci II i III roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych
Ile stypendiów i jakie:
1 stypendium – semestr zimowy
Uprawnione dziedziny/jednostki:
zgodnie z załącznikami
Termin stypendium: rok akademicki 2016/2017
Wymagane dokumenty:
w języku polskim: pozwolenie na wyjazd dla studenta
w języku angielskim
  1.       Transcript of Records (jeżeli w jęz. polskim – potwierdzone tłumaczenie)
  2.       TOEFL, IELTS Certificate
  3.       Porozumienie o programie studiów / learning agreement
  4.       Study/research plan
  5.       list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru uczelni zagranicznej
  6.       list rekomendacyjny
  7.       dokumenty wymagane przez uczelnię przyjmującą (np. application form)
  8.       kopia paszportu
Termin składania dokumentów:
– Graduate exchange program – 12.02.2016
– Undergraduate exchange program – 17.03.2016
– Graduate School of Business – 17.03.2016
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski (Rektorat), pokój 24,
poniedziałek-czwartek w godz. 9.30-14.00.
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Jolanta Stelmaszczyk, e-mail: jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 067
Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
zwolnienie z opłat za naukę
Inne (uwagi): zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW (egz., zaliczenia itp.) za okres pobytu w Ateneo de Manila University są do uzgodnienia z dziekanem/władzami jednostki.
Studenci skierowani w ramach umowy bilateralnej nie mogą ubiegać się o dyplom uczelni przyjmującej.
Załączniki:
Application for International Visiting Students
Application to Enroll as a Non-Degree Permanent Student
ATENEO INFORMATION-FACT SHEET SY 2016 – 2017 – Graduate Student Exchange Program
ADMU-LOYOLA SCHOOL INFORMATION-FACT SHEET – Undergraduate Exchange Program 2016 – 2017
Student Information Sheet – Graduate level
Student Information Sheet – Undergraduate level