Stypendia na Uniwersytecie w Moguncji dla nauczycieli akademickich z tytułem doktora

Do dnia 15 lutego nauczyciele akademiccy z tytułem doktora mogą ubiegać się o staż badawczy na Uniwersytecie w Moguncji.

Liczba stypendiów: 3

Więcej informacji

 

 


Data publikacji: 31 stycznia 2024