Huayu Enrichment Scholarship Program w roku akademickim 2024/2025

2024/2025 Huayu Enrichment Scholarship umożliwia wyróżniającym się studentom odbycie kursów języka mandaryńskiego w akredytowanych centrach językowych na Tajwanie. Program ma na celu rozwój kompetencji językowych i interkulturowych.

Szczegółowe informacje o naborze.

Informacja o formularzu „Zgłoszenie z uczelni” dostępna jest na stronie internetowej BWZ UW w sekcji „Program wymiany stypendialnej studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych– oferta wyjazdowa”

Termin składania wniosków do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) upływa 31 stycznia 2024 r.


Data publikacji: 10 stycznia 2024