Dodatkowy konkurs na wyjazdy dla pracowników

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji dla nauczycieli akademickich wyjazdy w celu prowadzenia wykładów (STA) oraz dla pracowników administracyjnych i koordynatorów ds. mobilności wyjazdy w celach szkoleniowych (STT) w ramach Programu „Erasmus– mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi” (KA107/2020) do następujących uczelni partnerskich:

STA

  • University of Haifa – Izrael, Hajfa (1stypendium)
  • Ben-Gurion University of the Negev – Izrael, Beer Szewa (1stypendium)
  • University of British Columbia – Kanada, Vancouver (1stypendium)

STT

  • University of Haifa – Izrael, Hajfa (1stypendium)
  • Ben-Gurion University of the Negev – Izrael, Beer Szewa (1stypendium)
  • University of Jordan – Jordania, Amman (1stypendium)

 

Procedura i kryteria kwalifikacji oraz formularze znajdują się na stronie BWZ_ http://bwz.uw.edu.pl/programy-miedzynarodowe-2/

Termin składania kompletu dokumentów: 30 listopada 2022 r. do godziny 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl


Data publikacji: 24 października 2022