Konkurs wewnętrzny na projekt w ramach Programu NAWA „Promocja języka polskiego”

Termin nadsyłania zgłoszeń do BWZ UW: 28.06.2022 r.

Każda uczelnia może złożyć maksymalnie 3 wnioski projektowe.

Jednostki UW zainteresowane wzięciem udziału w konkursie przesyłają mailowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do Biura Współpracy z Zagranicą na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl do 28.06.2022 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 08.07.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz programu znajdują się na stronie – zakładka Program Promocja języka polskiego.


Data publikacji: 20 maja 2022