Konkurs wewnętrzny na projekt w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego Visegrad 4 Ukraine

Termin nadsyłania zgłoszeń do BWZ UW: 11.04.2022 r.

Każda uczelnia może złożyć maksymalnie 1 projekt.

Jednostki UW zainteresowane wzięciem udziału w konkursie przesyłają mailowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do Biura Współpracy z Zagranicą na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl do 11.04.2022 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 18.04.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz programu znajdują się na stronie – p. 3 Fundusz Wyszehradzki.

 


Data publikacji: 04 kwietnia 2022