Konkurs na wyjazd dydaktyczny nauczyciela akademickiego w ramach Programu Edukacja– STA

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu w celach dydaktycznych dla nauczycieli akademickich (STA) w ramach Programu Edukacja do następujących uczelni partnerskich:

  • University of Bergen (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze Edukacja

Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 23 listopada, godz. 14:00.
Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Swietłana Dachno tel. 22 55 20 482, e-mail: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl

 Formularze:


Data publikacji: 10 listopada 2021