Konkurs wewnętrzny na projekty w ramach Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021), tylko komponent III

 

Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 15.03.2021 r. do godziny 14:00. 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze szczegółową informacją dotyczącą konkursu wewnętrznego.

 

Wnioskodawca może złożyć po jednym wniosku do każdego komponentu, wniosek do Komponentu II jest składany centralnie dla całej uczelni przez BWZ.  

W sprawach dotyczących Komponentu I należy kontaktować się z panią Joanną Wiszniewską, BWZ,
tel: 22 55 24 078
e-mail: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia propozycji projektu mailowo (skan) do Biura Współpracy z Zagranicą na adres joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl w terminie do 01.03.2021 r. do godziny 14:00.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie Programu Edukacja .

 

FRSE LOGO


Data publikacji: 04 marca 2021