Konkurs wewnętrzny na projekty w ramach programu NAWA SPINAKER przedłużony do 16 listopada 2020 r.

 

Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 16.11.2020 r.

Wyniki konkursu wewnętrznego zostaną ogłoszone: do 02.12.2020 r.

Każda uczelnia może złożyć maksymalnie 3 projekty.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia propozycji projektu mailowo (skan) do Biura Współpracy z Zagranicą na adres joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl w terminie do 16.11.2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.

 

Strona główna


Data publikacji: 14 października 2020