Aktualizacja oferty stypendialnej – University of British Columbia (Kanada)

 

Uczelnia zaktualizowała ofertę stypendialną w ramach umowy bilateralnej.
Ograniczyła wybór kierunków do następujących wydziałów:

  • Faculty of Arts (Campus Vancouver)
  • Faculty of Arts and Sciences, Faculty of Creative and Critical Studies (Campus Okanagan).

Zmiany zostały naniesione do oferty  stypendialnej opublikowanej na stronach BWZ:
http://bwz.uw.edu.pl/university-of-british-columbia-vancouver-kanada-stypendia-dla-studentow/
http://bwz.uw.edu.pl/university-of-british-columbia-vancouver-kanada-stypendia-dla-doktorantow-i-studentow/


Data publikacji: 19 grudnia 2019