University of British Columbia, Vancouver, Kanada – Stypendia dla doktorantów i studentów

Link na stronę uczelni: www.ubc.ca

Dla kogo: studenci od II roku, doktoranci

Liczba stypendiów:
2 stypendia semestralne w Vancouver lub Okanagan

Uprawnione dziedziny/jednostki:
Faculty of Arts (Vancouver) https://students.ubc.ca/about-student-services/go-global/coming-ubc-study-abroad/coming-ubc-exchange/register-courses-ubc-exchange/arts-program-restrictions-exchange
Faculty of Arts and Sciences, Faculty of Creative and Critical Studies (Campus Okanagan) https://students.ok.ubc.ca/involvement-activities/go-global/study-abroad-at-ubc-okanagan/ (bottom of the page, “Academics”)

Termin stypendium: rok akademicki 2021/22

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:
w języku polskim:

 1. pozwolenie na wyjazd
 2. CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, nagród i wyróżnień
 3. uzasadnienie wyboru ośrodka zagranicznego
 4. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów

w języku angielskim:

 1. Transcript of Records (jeśli w języku polskim – potwierdzone tłumaczenie)
 2. Certyfikat znajomości j. angielskiego zgodnie z instrukcją:
  https://students.ubc.ca/about/go-global-may-deadline/coming-ubc-study-abroad/coming-ubc-exchange/english-language
 3. Proposed course selection form

Termin składania dokumentów: zostanie podany w grudniu 2021 r.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator wymiany w BWZ:
Anna Jarczewska, e-mail: anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007

Uwagi:
Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.

W związku z występowaniem na świecie koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.