Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór wniosków w Programie wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa. Oferta jest skierowana do studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich planujących wyjazd do jednego z krajów wymienionych na stronie NAWA.

Nabór wniosków trwa do 20 grudnia 2019 r., do godz. 15.00. W przypadku niektórych krajów termin może być inny – szczegóły w Regulaminie Programu.

Studenci, doktoranci i nauczyciele akademiccy zainteresowani udziałem w programie składają wnioski poprzez system elektroniczny NAWA. Do wniosku składanego online należy załączyć m.in. „zgłoszenie z uczelni” podpisane przez przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ UW). W celu uzyskania podpisu należy przekazać do BWZ UW oryginał lub przesłać emailem wyraźny skan wypełnionego i podpisanego przez dziekana/kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej formularza „zgłoszenie z uczelni”. Formularz jest dostępny na stronie NAWA.


Data publikacji: 03 grudnia 2019