Uniwersytet w Tybindze, Niemcy Letnie kursy językowe

Uniwersytet: Uniwersytet w Tybindze
Link na stronę uczelni: www.uni-tuebingen.de
Dla kogo:
studenci od II do IV roku
Ile stypendiów i jakie:
1 miesięczny kurs języka niemieckiego
Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie jednostki UW
Termin stypendium: sierpień 2018
Wymagane dokumenty:
w języku polskim
  1. formularz pozwolenia na wyjazd
  2. pismo z wydziału macierzystego stwierdzające, że osoba jest jedynym kandydatem danego wydziału na kurs językowy w Niemczech
  3. pismo kandydata uzasadniające potrzebę wyjazdu
  4. potwierdzona średnia ocen ze wszystkich sesji egzaminacyjnych od początku studiów
  5. świadectwo znajomości języka niemieckiego
w języku niemieckim
list motywacyjny
Termin składania dokumentów: 28.02.2018
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Grażyna Andrejuk, e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434
Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
stypendium obejmuje koszty kursu, zakwaterowania oraz kieszonkowe w wysokości 200 euro.