Universidad Autónoma Metropolitana, Meksyk

Adres strony internetowej: https://www.uam.mx/
Liczba stypendiów i długość pobytu: 5 miejsc
Termin kursu: 13 – 31 marca 2023 r.
Uprawnione jednostki UW: wszystkie
Warunki finansowe: kurs jest bezpłatny, prowadzony w trybie online na platformie Google Classroom

Wymagane dokumenty w języku polskim:

  1. Pozwolenie na uczestnictwo
  2. List motywacyjny w j. polskim – Motivation letter can also be written in English
  3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów (min. 3,49)
  • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca
  • Znajomość języka hiszpańskiego nie jest wymagana
  • Uczestnicy, którzy ukończą kurs, otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo

Termin składania dokumentów do BWZ:  6 marca 2023 r. nabór przedłużony do wtorku 7 marca 2023 r. do godz. 16:00

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie skany PDF) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

Koordynator wymiany:
Ireneusz Grejcz
ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 008
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, pokój 207