Szkoła Letnia Europejskiego Banku Inwestycyjnego Exploring the EU Climate Bank, Luksemburg

Adres strony internetowej: https://institute.eib.org/whatwedo/knowledge/eib-summer-school/
Termin i długość pobytu
:

 • 24-28 czerwca obowiązkowe aktywności online
 • 29 czerwca – 7 lipca 2024 zajęcia w EIB + weekend absolwentów szkoły letniej

Liczba miejsc: 3 (UW wyłoni 6 kandydatów, a EIB dokona ostatecznego wyboru 3 osób)
Dla kogo: studenci studiów II stopnia oraz 4 i 5 roku w przypadku studentów prawa
Uprawnione jednostki/dziedziny: kierunki z obszarów nw. dziedzin:

 • ekonomia,
 • finanse,
 • zarządzanie
 • nauki polityczne i powiązane dziedziny
 • klimat i zrównoważony rozwój
 • rozwój miasta
 • studia nad rozwojem
 • prawo*
 • inżynieria*

* konieczne doświadczenie lub zainteresowanie zastosowaniami ww. dziedzin w biznesie

Uczestnicy powinni posiadać wiedzę na temat funkcjonowania instytucji europejskich oraz podstawowe rozumienie bankowości i finansów oraz przejawiać zainteresowanie zrównoważonym rozwojem, zmianami klimatycznymi i środowiskiem.

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za uczestnictwo
 • Koszty pobytu – zakwaterowania i wyżywienia pokrywa EIB
 • Rektor UW podjął decyzję o pokryciu kosztów podróży na trasie Warszawa-Luksemburg-Warszawa przez UW – środek transportu i szczegóły podróży do ustalenia z BWZ po ostatecznym rozstrzygnięciu przez EIB
 • Ulotka Szkoły Letniej EBI 2024
 • Koszty wizy (o ile dotyczy) i ubezpieczenia pokrywa uczestnik

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na uczestnictwo w szkole letniej, podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej lub koordynatora ds. mobilności
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, wydane przez Sekretariat studiów w jednostce – minimum 4,0 (w języku polskim lub angielskim)
 3. List motywacyjny w języku angielskim z uzasadnieniem uczestnictwa w szkole letniej EIB
 4. Życiorys w języku angielskim z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród, informacjami o działalności pozanaukowej i społecznej
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego – certyfikat lub zaświadczenie z Centrum Nauczania Języków Obcych UW lub od wykładowcy prowadzącego lektorat – co najmniej B2
 6. Wiek poniżej 32 lat do końca trwania szkoły letniej

Uwagi:

Termin zgłoszeń: wtorek 02.04.2024 r. przedłużony do poniedziałku 8 kwietnia 2024 r. do godz. 23:59 czasu warszawskiego. Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi dokumentami; temat: EIB Summer School 2024) należy przesłać na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl z uniwersyteckiego adresu poczty elektronicznej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.). Zgłoszenia przesłane z prywatnych adresów nie zostaną uwzględnione.

Koordynator naboru/wymiany:

Ireneusz Grejcz, email: ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 008
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, p. 24.