Szkoła Letnia Europejskiego Banku Inwestycyjnego Exploring the EU Climate Bank, Luksemburg

Adres strony internetowej: https://institute.eib.org/whatwedo/knowledge/eib-summer-school/
Okres pobytu: 27 czerwca – 7 lipca 2023
Liczba miejsc: 3
Dla kogo: studenci studiów II stopnia lub dwóch ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Uczestnicy powinni posiadać wiedzę na temat funkcjonowania instytucji europejskich oraz podstawowe rozumienie bankowości i finansów oraz przejawiać zainteresowanie zrównoważonym rozwojem, zmianami klimatycznymi i środowiskiem.

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za uczestnictwo
 • Koszty pobytu – zakwaterowania i wyżywienia pokrywa EIB
 • Koszty podróży – Warszawa-Luksemburg-Warszawa – pokrywa Uniwersytet Warszawski – środek transportu i szczegóły podróży do ustalenia z BWZ po zakończeniu kwalifikacji
 • Koszty wizy (o ile dotyczy) i ubezpieczenia pokrywa uczestnik

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na uczestnictwo w szkole letniej, podpisane przez osobę upoważnioną w jednostce – zgodnie z formularzem pozwolenia
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, wydane przez Sekretariat studiów w jednostce – minimum 4,0 (w języku polskim lub angielskim)
 3. List motywacyjny w języku angielskim z uzasadnieniem uczestnictwa w szkole letniej EIB
 4. Życiorys w języku angielskim z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród, informacjami o działalności pozanaukowej i społecznej
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego – certyfikat lub zaświadczenie z jednostki – co najmniej B2
 6. Wiek do 32 lat
 • Kandydaci w każdej chwili mogą zostać poproszeni o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie – jeśli wymagana.

 

Informacje o szkole letniej są dostępnie w ogłoszeniu na stronie BWZ, a także na stronie EIB.

Termin składania dokumentów: poniedziałek 17.04.2023 r. do godz. 23:59 CEST. Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem w Biurze Współpracy z Zagranicą:

Ireneusz Grejcz, email: international@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 008
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa