Hokkaido University

Adres strony internetowejhttps://www.global.hokudai.ac.jp/
Okres pobytu: semestr letni 2023/2024
Liczba stypendiów i długość pobytu: 5 stypendiów jednosemestralnych
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (wymagany ukończony pierwszy rok studiów) i magisterskich
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty – w języku polskim:

 1. pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/sekretariat (minimum 3,49);
 3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej;
 4. życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 5. potwierdzenie znajomości języka angielskiego i/lub japońskiego (zgodnie z wymaganiami programu):

Wymagane dokumenty – w języku angielskim: lista i formularze zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie: https://www.global.hokudai.ac.jp/admissions/exchange-student-admissions/

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć w BWZ w formie papierowej do dnia 03.10.2023 r.

Termin składania wniosków do BWZ: 14 września 2023 r. do godz. 23:59. Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów: Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w formacie PDF) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).
UWAGA: W dniach 12-14 września 2023 r. BWZ nie przyjmuje interesantów. Prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska, email: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, 2 piętro, pokój 212