Hokkaido University

Adres strony internetowejhttps://www.global.hokudai.ac.jp/
Liczba stypendiów i długość pobytu: 5 stypendiów jednosemestralnych
Dla kogo: studenci studiów licencjackich/jednolitych magisterskich lub uzupełniających (w zależności od programu)
Termin stypendium: semestr zimowy 2023/2024
Uprawnione jednostki UW: wszystkie
Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktyczne/koordynatora ds. mobilności,
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat.
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim),
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego i/lub japońskiego (zgodnie z wymaganiami programu)

Termin składania dokumentów 20 stycznia 2023 r.

Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mają do wyboru następujące programy wymiany:

 1. Hokkaido University Short-Term Exchange Program (HUSTEP) (w języku angielskim)

Szczegółowe informacje (w tym: wymagania, lista potrzebnych dokumentów i formularze):

https://www.global.hokudai.ac.jp/admissions/exchange-student-admissions/exchange-programs-in-english-hustep/

Osoby zakwalifikowane dostarczą do BWZ wymagane prze HU dokumenty do dnia 1 lutego 2023 r.

 

 1. Japanese Language and Culture Studies Program (JLCSP) (w języku japońskim)

Szczegółowe informacje (w tym: wymagania, lista potrzebnych dokumentów i formularze):

https://www.global.hokudai.ac.jp/admissions/exchange-student-admissions/exchange-programs-in-japanese-jlcsp/

Osoby zakwalifikowane dostarczą do BWZ wymagane prze HU dokumenty do dnia 1 lutego 2023 r.

 

 1. Special Auditor (Undergraduate)

Szczegółowe informacje (w tym: wymagania, lista potrzebnych dokumentów, terminy  I formularze):

https://www.global.hokudai.ac.jp/admissions/exchange-student-admissions/61960-2/

Osoby zakwalifikowane dostarczą do BWZ wymagane prze HU dokumenty do dnia 10 marca 2023 r.

 

 1. Special Auditor (Graduate)

Szczegółowe informacje (w tym: wymagania, lista potrzebnych dokumentów, terminy I formularze):

https://www.global.hokudai.ac.jp/admissions/exchange-student-admissions/61960-2/

Osoby zakwalifikowane dostarczą do BWZ wymagane prze HU dokumenty do dnia 10 marca 2023 r.

 

 1. Special Research Student

Szczegółowe informacje (w tym: wymagania, lista potrzebnych dokumentów, terminy I formularze):

https://www.global.hokudai.ac.jp/admissions/exchange-student-admissions/61960-2/

Osoby zakwalifikowane dostarczą do BWZ wymagane prze HU dokumenty do dnia 10 marca 2023 r.

 

Więcej informacji dotyczącej wymianyFact Sheet HU

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych
 • Niektórzy studenci aplikujący o Program HUSTEP lub i JLCSP będą mogli otrzymać stypendium MEXT (117,000 JPY) lub JASSO (80,000 JPY)
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.

 

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie skany PDF) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:
Grażyna Andrejuk
Biuro Współpracy z Zagranicą
e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl,
tel.: 22 55 20 434