Tamkang University, Tajwan – stypendia dla studentów

Adres strony internetowej: http://english.tku.edu.tw/

Okres pobytu: rok akademicki 2022/2023

Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia na wyjazd w semestrze zimowym i 2 stypendia na wyjazd w semestrze letnim

Dla kogo: studenci od II roku (wymagany ukończony pierwszy rok studiów na UW)

Uprawnione jednostki UW: wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety)

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
 • Możliwość ubiegania się o stypendium „Taiwan-European Connectivity Scholarship” w przypadku otrzymania dotacji rządowej przez TKU.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika
  w przypadku samodzielnej jednostki UW;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 1. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 2. Potwierdzenie znajomości języka obcego (język angielski na poziomie B2; dla studentów, którzy zamierzają studiować na TKU w języku chińskim: certyfikat HSK 3).

Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską (zgodnie z Tamkang University Student Exchange Program Information Sheet 2022-2023):

 1. An official letter from home University;
 2. Official transcript in English;
 3. Study plan;
 4. Resume;
 5. Copy of Passport;
 6. 3 pieces of photo (3.5×4.5 cm);
 7. Application for dormitory (optional);
 8. Application for scholarship (optional).

Uwagi: w związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w TKU należy uzgodnić z władzami jednostki.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Zakwalifikowani studenci powinni złożyć dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską w systemie rejestracji online TKU do dnia 30.04.2022 r. (wyjazd w semestrze zimowym) i 30.11.2022 r. (wyjazd w semestrze letnim). Proszę nie przesyłać dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską do BWZ.

 

Termin składania dokumentów do BWZ:

14.02.2022 r. (wyjazd w semestrze zimowym) i 22.06.2022 r. (wyjazd w semestrze letnim)

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:

Karolina Trybowska-Greń, email: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Stary BUW, pokój 212