Tamkang University Online Summer Program

Szkoła Letnia 2023 Tamkang University Online Summer Program “Sustainability and Development: Taiwan to the World”

Adres strony internetowej: https://s1.coolorz.com.tw/tku/
Okres pobytu: kurs online 18-28.07.2023
Liczba miejsc: 10
Dla kogo: studenci studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

  • Studenci są zwolnieni z opłat za uczestnictwo.

Wymagane dokumenty:

  1. Pozwolenie na uczestnictwo w szkole letniej, podpisane przez osobę upoważnioną w jednostce – zgodnie z formularzem pozwolenia.
  2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, wydane przez Sekretariat studiów w jednostce (co najmniej 3,49).
  3. List motywacyjny w języku angielskim z uzasadnieniem uczestnictwa w szkole letniej.
  4. Życiorys w języku polskim z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród, informacjami o działalności pozanaukowej i społecznej.
  5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego (certyfikat lub zaświadczenie z jednostki – co najmniej B2).

Uwagi:

  • Uczestnictwo w kursie online organizowanym przez Tamkang University (w języku angielskim): zajęcia asynchroniczne i 3 synchroniczne panele dyskusyjne.
  • Zakwalifikowani kandydaci będą zobowiązani do złożenia wniosku zgłoszeniowego (online application) w terminie do 09.06.2023 r.

Termin składania dokumentówponiedziałek 29.05.2023 r. do godz. 23:59 CEST. Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem w Biurze Współpracy z Zagranicą:

Karolina Trybowska-Greń, email: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa