National Yang Ming Chiao Tung University, Tajwan – stypendia dla studentów

Adres strony internetowej: https://en.nycu.edu.tw/

Okres pobytu: rok akademicki 2023/2024

Liczba stypendiów i długość pobytu: 4 stypendia na wyjazd w semestrze letnim (pobyt semestralny)

Dla kogo: studenci studiów licencjackich (co najmniej 1 semestr studiów ukończonych na UW w momencie naboru) i magisterskich

Uprawnione jednostki UW: wszystkie (oferowane przez oba uniwersytety; lista jednostek NYCU przyjmujących studentów w ramach programu wymiany)

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej;
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego (język angielski na poziomie B2).

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie NYCU Exchange Program Guideline for AY2023/2024):

 1. Application Form (signed by applicant and home institution’s coordinator);
 2. CV (in English);
 3. Study Plan (motivation and a tentative list of courses);
 4. Official transcript (in English);
 5. Official enrolment letter (or valid student card);
 6. Passport (ID page);
 7. Optional supporting documents (proof of language proficiency, certificate of awards or competitions, etc.)
 8. Optional recommendation letter.

 

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu na Tajwanie należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Wymiana okres 1 roku akademickiego może rozpocząć się jedynie w semestrze zimowym.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia
  o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Nominowane osoby będą proszone o dostarczenie bezpośrednio do NYCU dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską w terminie do dnia 16.10.2023 r. Proszę nie przesyłać dokumentów wymaganych przez partnera do BWZ.
 • Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej NYCU.

 

Termin składania wniosków do BWZ:  22.06.2023 r.

Dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

 

Koordynator wymiany:

Karolina Trybowska-Greń, email: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Stary BUW, pokój 212