Stypendia zagraniczne dla studentów w National Yang Ming Chiao Tung University na Tajwanie

Uczelnia: National Yang Ming Chiao Tung University

Adres strony internetowej: https://www.nctu.edu.tw/en

Okres pobytu:
1 semestr lub 1 rok akademicki

Liczba stypendiów i długość pobytu:
8 stypendiów na semestr letni 2021/2022 i 4 stypendia na semestr zimowy 2022/2023

Dla kogo:
studenci studiów licencjackich (co najmniej 1 semestr studiów ukończonych na UW w momencie naboru) i magisterskich

Uprawnione jednostki UW:
wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika
  w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49).
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego (język angielski na poziomie B2).

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie NYCU Inbound Exchange Program Guideline for AY2021/2022):

 1. Application Form (signed by applicant and home institution’s coordinator);
 2. CV (in English);
 3. Study Plan (motivation and a tentative list of courses);
 4. Official transcript (in English);
 5. Official enrolment letter (or valid student card);
 6. Optional supporting documents (proof of language proficiency, certificate of awards or competitions, etc.)
 7. Optional recommendation letter.

Uwagiw związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu na Tajwanie należy uzgodnić z władzami jednostki macierzystej studenta.
 • Lista jednostek NYCU przyjmujących studentów krótkoterminowych wraz ze szczegółowym określeniem poziomu studiów (I lub II stopień) dostępna jest w dokumencie NYCU (Chiao Tung Campus) Available Departments for Inbound Exchange Program AY 2021/2022.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Wymiana okres 1 roku akademickiego może rozpocząć się jedynie w semestrze zimowym.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia
  o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Nominowane osoby będą proszone o dostarczenie do NYCU dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską w terminie do dnia 15.10.2021 r. (wyjazd w semestrze letnim 2021/2022) i 15.04.2022 r. (wyjazd w semestrze zimowym 2022/2023).
 • Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej NYCU https://oia.nctu.edu.tw/en/short-term/incoming-exchange/

 

Termin składania wniosków do BWZ

03 września 2021 r. (wyjazd w semestrze letnim 2021/2022)

24 lutego 2022 r. (wyjazd w semestrze zimowym 2022/2023)

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator:

Karolina Trybowska-Greń, e-mail: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 082

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Stary BUW, pokój 212