Korea University, Seul, Korea Południowa

Adres strony internetowejhttps://www.korea.edu/mbshome/mbs/en/index.do
Liczba stypendiów i długość pobytu: 3 stypendia jednosemestralne
Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (wymagany ukończony pierwszy rok studiów) i II stopnia
Termin stypendium: semestr zimowy 2024/25
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty – w języku polskim:

 1. Pozwolenie na wyjazd, podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej / koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. GPA Conversion Certificate zatwierdzony przez dziekanat/ sekretariat (średnia minimum 2,5 w skali 4,0).
 4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 5. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 6. Potwierdzenie znajomości języka obcego zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej (język angielski lub koreański co najmniej na poziomie odpowiadającym B2);
 7. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej (minimum 5000 USD przy pobycie na 1 semestr).

Dokumenty wymagane do rejestracji przez uczelnię zagraniczną – lista i formularze zgodnie z informacjami (zgodnie z informacją zawartą w broszurze Korea University 2024 Exchange Program):

 • Current transcript in English
 • GPA conversion certificate
 • Admissions Essay
 • Copy of Passport
 • Health Certificate
 • Student Oath
 • One Passport-sized photo
 • Health Insurance
 • Application fee
 • Bank statement (after the GSC completes reviewing application).

Więcej informacji na stronie internetowej Korea University:  Exchange Program Application Guide

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych;
 • Organizacją wizy i podróży osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie;
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu zagranicą należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej;
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody;
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć do dnia 30.04.2024 r. w systemie aplikacyjnym Korea University  we wskazanych formatach plików. Proszę nie przesyłać dokumentów wymaganych przez KU do BWZ.
 • Dodatkowe informacje zostaną przesłane nominowanym studentom.

Termin składania wniosków do BWZ: 13.03.2024 r. do godz. 23:59. Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane na inny, niż wskazany w ogłoszeniu adres, zostaną odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w formacie PDF) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ  (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska, email: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, 2 piętro, pokój 24