Stypendia zagraniczne dla studentów w Ajou University, w Korei Płd.

Uczelnia: Ajou University

Adres strony internetowej: https://www.ajou.ac.kr/en/index.do

Okres pobytu:
1 semestr lub 1 rok akademicki

Liczba stypendiów i długość pobytu:
2 stypendia na wyjazd w semestrze letnim 2021/2022

Dla kogo:
studenci studiów licencjackich (co najmniej 1 semestr ukończony na UW w momencie naboru)
i magisterskich

Uprawnione jednostki UW:
wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (średnia co najmniej 3,49).
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego (język angielski na poziomie B2 lub język koreański na poziomie TOPIK level 3).

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami w Ajou Exchane Program Fact Sheet 2021-2022):

 1. Latest Official transcript in English.
 2. Self-Introduction Essay.
 3. Passport Copy.
 4. Face photo file (.jpeg format, size less than 200 kb).
 5. Health&Medical Clearance Form.
 6. Bachelor’s degree certificate (for graduate students only).

Uwagiw związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w Korei należy uzgodnić z władzami jednostki.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnie zagraniczną nominowany student powinien złożyć w systemie rejestracji online Ajou University do dnia 15.11.2021 r. Proszę nie przesyłać dokumentów wymaganych przez uczelnię zagraniczną do BWZ.
 • Dodatkowe informacje dotyczące programu wymiany można znaleźć w dokumencie Ajou University Exchange Program Fact Sheet 2021-2022 oraz na stronie Ajou University https://oia.ajou.ac.kr/oia/incoming/exchange-admission.do

 

Termin składania wniosków do BWZ07 października 2021 r.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator:

Karolina Trybowska-Greń, e-mail: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 082

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, pokój 24