Showa Women’s University

Showa Women’s University, Japonia – letni kurs języka japońskiego

Pełna nazwa uczelni: Showa Women’s University
Adres strony internetowej
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 bezpłatne miejsca na kursie
Termin kursu: 19.06.2023 – 28.06.2023 (Basic I) lub 3.07.2023 – 21.07.2023 (Basic II)
Dla kogo: studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich (od drugiego roku studiów) znający język japoński na poziomie podstawowym (Basic I) lub na poziomie JLPT N4 (Basic II)
Uprawnione jednostki UW: wszystkie
Forma kursu: online
Warunki finansowe:  zwolnienie z opłaty za kurs

Szczegóły dotyczące kursu: strona informacyjna

Wymagane dokumenty: w języku polskim
1. formularz pozwolenia na wyjazd;
2. list motywacyjny;
3. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów (min. 3,49) oraz kopia dyplomu licencjackiego (pierwszeństwo osób studiujących na wyższym roku);
4. zaświadczenie o poziomie znajomości języka japońskiego
5. życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród

Termin składania dokumentów do BWZ: 15 lutego 2023 r.
Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów: Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie skany PDF) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)
W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:
Grażyna Andrejuk
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
Stary BUW, pokój 212
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl,
tel.: 22 55 20 434