Ogłoszenie konkursowe na wyjazdy w ramach Programu Edukacja w semestrze letnim r. a. 2021/22

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu na studia częściowe w ramach Programu Edukacja do następującej Uczelni partnerskiej:

Uniwersytet w Oslo (Norwegia, N OSLO01).

 Okres pobytu: semestr letni

Liczba stypendiów: 2

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 18 października, godz. 12:00.

Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Programu Edukacja do uczelni z krajów partnerskich – rok akademicki 2021/2022.

Załącznik 1 Pozwolenie na wyjazd