National Taiwan University, Tajwan – stypendia dla studentów

Uczelnia: National Taiwan University

Adres strony internetowej: https://www.ntu.edu.tw/english/

Okres pobytu:
1 semestr lub 1 rok akademicki

Liczba stypendiów i długość pobytu:
6 stypendiów na 1 semestr lub 3 stypendia na rok akademicki 2021/2022

Dla kogo:
studenci studiów licencjackich (co najmniej 1 rok studiów ukończony na UW) i magisterskich

Uprawnione jednostki UW:
wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat.
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego (język angielski na poziomie B1 lub język chiński na poziomie B1).

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami na stronie internetowej NTU ):

 1. Passport-sized photograph.
 2. Motivation letter/Statement of Purpose.
 3. Official Transcript of Academic Records.
 4. Color Photocopy of non-Taiwanese Passport.
 5. International Student Declaration Form.
 6. Medical&Accident Insurance Proof (należy wykupić przed wyjazdem i dostarczyć wersję papierową po przyjeździe na NTU).
 7. NTU Health Exam Form and Form C (należy dostarczyć wersję papierową po przyjeździe na NTU).

Uwagi: w związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnie zagraniczną nominowany student powinien złożyć w systemie rejestracji online NTU do dnia 15.04.2021 r. (wyjazd w semestrze zimowym 2021/2022) i 31.10.2021 r. (wyjazd w semestrze letnim 2021/2022).
 • Studenci nie mają możliwości uzyskania zakwaterowania w domach studenckich NTU.
 • Dodatkowe informacje dotyczące programu wymiany można znaleźć w dokumencie NTU 2021/2022 Fact Sheet for Exchange Program.

Termin składania wniosków do BWZ:
12 marca 2021 r. (wyjazd w semestrze zimowym 2021/2022)
13 września 2021 r. (wyjazd w semestrze letnim 2021/2022)
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator:

Karolina Trybowska-Greń
e-mail: ktrybowska@adm.uw.edu.pl
tel.: 22 55 24 082

Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24