Nagoya University, Nagoja, Japonia

Adres strony internetowejhttp://en.nagoya-u.ac.jp/https://nupace.iee.nagoya-u.ac.jp/en/
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia jednosemestralne
Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (wymagany ukończony pierwszy rok studiów) i II stopnia
Termin stypendium: semestr zimowy 2024/2025
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student
 • Istnieje możliwość aplikowania o stypendium JASSO (za pośrednictwem uczelni japońskiej) – do konsultacji z uczelnią po uzyskaniu nominacji

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd, podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej / koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 5. Certyfikat znajomości języka obcego – odpowiednio:
 • język angielski (wszyscy kandydaci) – minimum: TOEFL iBT – 79 pkt, IELTS – 6.0, TOEIC – 780, CEFR – B2 lub CET-6 – 485;
 • język japoński (kandydaci zainteresowani kursami w języku japońskim)dokument potwierdzający poziom znajomości j. japońskiego na poziomie N1/Level 1 of the Japanese Language Proficiency Test (JLPT); studenci zamierzający zapisać się na kursy wprowadzające prowadzone w języku japońskim muszą posiadać co najmniej poziom N2 JLPT.

Więcej informacji: https://nupace.iee.nagoya-u.ac.jp/en/

Dokumenty wymagane do rejestracji przez uczelnię zagraniczną – lista i formularze zgodnie z informacjami na stronie: https://nupace.iee.nagoya-u.ac.jp/en/apply/procedures.html

 1. Study plan;
 2. Official transcript of academic records;
 3. Official certificate of enrolment as a student;
 4. Letter of Reference;
 5. Score sheet of internationally-recognised language proficiency test;
 6. Health certificate;
 7. Copy of the information page of the applicant’s passport;
 8. Identical photograph;
 9. Declaration of Applicable Specific Categories (applicable only to graduate and research students);
 10. Statement of bank account balance or scholarship.

Więcej informacji:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych;
 • Organizacją wizy i podróży osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie;
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu zagranicą należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody;
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć poprzez stronę: https://nupace.iee.nagoya-u.ac.jp/en/apply/index.html do 15.03.2024 r.
 • Dodatkowe informacje zostaną przesłane nominowanym studentom.

Termin składania wniosków do BWZ: 22.01.2024 r. do godz. 23:59. Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane na inny, niż wskazany w ogłoszeniu adres, zostaną odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w formacie PDF) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ  (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska, email: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, 2 piętro, pokój 24