Nagoya University

Adres strony internetowejhttp://en.nagoya-u.ac.jp/; https://nupace.iee.nagoya-u.ac.jp/en/
Liczba stypendiów, długość pobytu, termin stypendium: 1 stypendium semestralne 2023/24
Dla kogo: studenci studiów licencjackich i magisterskich
Uprawnione jednostki UW: wszystkie
Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student
 • Istnieje możliwość aplikowania o stypendium JASSO (za pośrednictwem uczelni japońskiej) – do konsultacji z uczelnią po uzyskaniu nominacji

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd, podpisane przez kierownika jednostki dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. Propozycja Porozumienia o Programie Studiów(Learning Agreement) wraz z załącznikiem,
 3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat.
 4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim),
 5. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 6. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego odpowiednio:
  1. język angielski (wszyscy kandydaci): certyfikat TOELF iBT – 79 pkt, IELTS – min 6.0, TOEIC – min 780, lub CEFR – poziom B2; CET-6 485;
  2. język japoński (kandydaci zainteresowani kursami w języku japońskim) dokument potwierdzający poziom znajomości j. japońskiego na poziomie N1  – level 1 of the Japanese Language Proficiency Test (JLPT)

Szczegóły programu wymiany: Fact-sheet 2022-2023

Dokumenty wymagane do rejestracji przez uczelnię zagraniczną – lista i formularze zgodnie z informacjami na stronie: https://nupace.iee.nagoya-u.ac.jp/en/apply/procedures.html

 1. Study plan;
 2. Official transcript of academic records;
 3. Official certificate of enrolment as a student;
 4. Letter of Reference;
 5. Score sheet of internationally-recognised language proficiency test;
 6. Health certificate;
 7. Copy of the information page of the applicant’s passport;
 8. Identical photograph;
 9. Statement of bank account balance or scholarship.

Więcej informacji:

 • Studenci zobowiązani są do przygotowania porozumienia o programie studiów (LA) przed wyjazdem.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW (egz., zaliczenia itp.) za okres pobytu są do uzgodnienia z władzami jednostki.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć w:

https://nupace.iee.nagoya-u.ac.jp/apply/ do 15 marca 2023 r.

Termin składania dokumentów w języku polskim do BWZ: 15 lutego 2023 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie skany PDF) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:
Grażyna Andrejuk
Biuro Współpracy z Zagranicą
00-927 Warszawa
Stary BUW, p.212
Tel.: 22 55 20 434
e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl