Lomonosov Moscow State University

Drukuj Drukuj

Uczelnia: Lomonosov Moscow State University

Adres strony internetowejhttps://international.msu.ru/mobility#fact-sheet

Liczba stypendiów, długość pobytu i termin stypendium:

1 stypendium jednosemestralne, pierwszy semestr 2021/22

Dla kogo: studenci studiów licencjackich i magisterskich

 Uprawnione jednostki UW: wszystkie

 Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

 Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat.
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim),
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego odpowiednio dla:
 6. angielskiego IELTS 6.0 (w przypadku zainteresowania kursami w języku angielskim)
 7. rosyjski TORFL-II / B2 (w przypadku zainteresowania kursami w języku rosyjskim) lub TBL / A2 level (w przypadku zainteresowania kursami j. rosyjskiego)

 Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną:

 1. Kopia paszportu
 2. List motywacyjny
 3. CV (w pdf.);
 4. Transkrypt (pdf.):
 5. List rekomendacyjny (max.1 strona w formacie pdf.):
 6. Certyfikat potwierdzający znajomość języka rosyjskiego (w przypadku zainteresowania kursami w języku rosyjskim).

14 marca o godz: 12:00 (GMT+3) odbędzie się online Open Day for Exchange Students.

Wydarzenia będą dostępne na stronie:: https://studentin.msu.ru/open_day_exchange

Uwagi:
W związku z występowaniem na świecie koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Studenci zobowiązani są do przygotowania porozumienia o programie studiów (LA) przed wyjazdem.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW (egz., zaliczenia itp.) za okres pobytu są do uzgodnienia z władzami jednostki
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć do 30 kwietnia 2021r.
 • Formularze i dodatkowe informacje zostaną przesłane nominowanym studentom

 Termin składania wniosków do BWZ: 17 marca 2021 r.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator: Olga Gontarska

e-mail: o.gontarska@uw.edu.pl

Biuro Współpracy z Zagranicą