ITO Foundation

Uczelnia: jedna z wybranych uczelni w Japonii

Liczba stypendiów i długość pobytu: 1 stypendium na okres jednego roku akademickiego

Dla kogo: studenci studiów magisterskich

Termin stypendium: od semestru letniego lub zimowego 2023

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Wymogi formalne:

 • obywatelstwo polskie, status studenta UW, bardzo dobre wyniki w nauce, umiejętność posługiwania się językiem japońskim nie jest niezbędna, lecz będzie preferowana;
 • potwierdzenie przyjęcia na jednej z japońskich uczelni lub informacja dotycząca terminu zgłoszeń, przewidywanego terminu ogłoszenia wyników, opiekuna naukowego, jak również uzasadnienie wyboru uczelni (student kontaktuje się z japońskimi uniwersytetami niezależnie).

Warunki finansowe:

 • stypendium miesięczne w wysokości 160 000 jenów (na początku jednorazowa wypłata 250 000 jenów, potem 160 000 jenów miesięcznie), pokrycie kosztów nauczania na uczelni japońskiej, zwrot kosztów podróży

 Wymagane dokumenty – w języku polskim:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat;
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. List rekomendacyjny (w języku polskim i angielskim/japońskim);
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego i japońskiego (zgodnie z wymaganiami programu);
 6. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).

Wymagane dokumenty – w języku angielskim:   lista i formularze zgodnie z informacjami:  link

 1. Application form 2023;
 2. Official academic transcript;
 3. One recommendation letter;
 4. Study proposal 2023;
 5. Two ID Photos;
 6. Admission to Japanese university.

Więcej informacji:

 • Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje ITO i przekazuje ją do uczelni macierzystej w marcu 2023.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć do dnia 30 listopada 2022 r.

Uwagi: w związku z epidemią koronawirusa istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Termin składania dokumentów w języku polskim do BWZ31 października2022 r.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Koordynator wymiany:

Grażyna Andrejuk
Biuro Współpracy z Zagranicą
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Stary BUW, pokój 212
e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
tel.: 22 55 20 434

Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie oryginały) proszę przesłać na adres koordynatora wymiany. W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).