ITO Foundation for International Education Exchange

Uczelnia: jedna z wybranych uczelni w Japonii
Liczba stypendiów i długość pobytu: 1 stypendium na okres jednego roku akademickiego
Dla kogo: studenci studiów magisterskich
Termin stypendium: od semestru letniego 2023/2024 lub zimowego 2024/2025
Uprawnione jednostki UW: wszystkie
Wymogi formalne:

 • obywatelstwo polskie, status studenta UW przez cały okres planowanego pobytu, bardzo dobre wyniki w nauce, umiejętność posługiwania się językiem japońskim nie jest niezbędna, lecz będzie preferowana;
 • potwierdzenie przyjęcia na jedną z japońskich uczelni lub informacja dotycząca terminu zgłoszeń, przewidywanego terminu ogłoszenia wyników, opiekuna naukowego, jak również uzasadnienie wyboru uczelni (student kontaktuje się z japońskimi uniwersytetami bezpośrednio).

Warunki finansowe:

Stypendium miesięczne w wysokości 160 000 jenów miesięcznie, pokrycie rzeczywistych kosztów nauczania na uczelni japońskiej do wysokości 2 000 000 jenów rocznie, zwrot poniesionych kosztów podróży w obie strony, jednorazowa wypłata 250 000 jenów na początku pobytu na zakup odzieży.

 Wymagane dokumenty – w języku polskim:

 1. pozwolenie na wyjazd, podpisane przez KJD lub koordynatora ds. mobilności;
 2. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat;
 3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej;
 4. list rekomendacyjny (w języku polskim i angielskim/japońskim);
 5. potwierdzenie znajomości języka angielskiego i japońskiego (zgodnie z wymaganiami programu);
 6. życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród.

Wymagane dokumenty – w języku angielskim: lista i formularze zgodnie z informacjami:

 1. Application form 2024;
 2. Two ID Photos;
 3. Official academic transcript;
 4. One official recommendation letter;
 5. A study proposal;
 6. Admission to Japanese university.

Więcej informacji:

 • Osoby, które w terminie aplikowania studiują, prowadzą badania lub pracują w Japonii, nie kwalifikują się do złożenia wniosku.
 • Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje ITO i przekazuje ją do uczelni macierzystej w marcu 2024.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu zagranicą należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty w języku angielskim wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć do dnia 23 listopada 2023 r. Akceptowane będą wyłącznie oryginały. 

Termin składania dokumentów w języku polskim do BWZ: 26 października 2023 r., do godz. 23:59 czasu warszawskiego. Dokumenty niekompletne i/lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty do kwalifikacji wewnętrznej proszę przesłać na adres email: bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl. W przypadku decyzji o ich osobistym złożeniu obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, p. 24
e-mail: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl
tel.: 22 55 24 007