Hokkaido University, Japonia – Stypendia dla studentów

Uczelnia: Hokkaido University

Adres strony internetowejhttps://www.global.hokudai.ac.jp/

Liczba stypendiów i długość pobytu: 5 stypendiów jednosemestralnych

Dla kogo: studenci studiów licencjackich/jednolitych magisterskich lub uzupełniających (w zależności od programu)

Termin stypendium: semestr letni 2022/2023

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazdpodpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat.
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim),
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego i/lub japońskiego (zgodnie z wymaganiami programu)

 

Termin składania dokumentów:  8 października 2022 r.

Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci mają do wyboru następujące programy wymiany:

 1. Hokkaido University Short-Term Exchange Program (HUSTEP) (w języku angielskim)

Szczegółowe informacje (w tym: wymagania, lista potrzebnych dokumentów i formularze):

https://www.global.hokudai.ac.jp/admissions/exchange-student-admissions/exchange-programs-in-english-hustep/

Osoby zakwalifikowane dostarczą do BWZ wymagane prze HU dokumenty do dnia 24 października 2022 r.

 

 1. Japanese Language and Culture Studies Program (JLCSP) (w języku japońskim)

Szczegółowe informacje (w tym: wymagania, lista potrzebnych dokumentów i formularze):

https://www.global.hokudai.ac.jp/admissions/exchange-student-admissions/exchange-programs-in-japanese-jlcsp/

Osoby zakwalifikowane dostarczą do BWZ wymagane prze HU dokumenty do dnia 24 października 2022 r.

 

 1. Special Auditor (Undergraduate)

Szczegółowe informacje (w tym: wymagania, lista potrzebnych dokumentów, terminy  I formularze):

https://www.global.hokudai.ac.jp/research-and-education/undergraduate-schools/

Osoby zakwalifikowane dostarczą do BWZ wymagane prze HU dokumenty do dnia 24 października 2022 r.

 

 1. Special Auditor (Postgraduate)

Szczegółowe informacje (w tym: wymagania, lista potrzebnych dokumentów, terminy I formularze):

https://www.global.hokudai.ac.jp/research-and-education/graduate-schools/

Osoby zakwalifikowane dostarczą do BWZ wymagane prze HU dokumenty do dnia 24 października 2022 r.

 

 1. Special Research Student

Szczegółowe informacje (w tym: wymagania, lista potrzebnych dokumentów, terminy I formularze):

https://www.global.hokudai.ac.jp/admissions/exchange-student-admissions/

Osoby zakwalifikowane dostarczą do BWZ wymagane prze HU dokumenty do dnia 24 października 2022 r.

 

Więcej informacji dotyczącej wymiany:  (link: Fact Sheet HU)

 

 • Decyzję o przyjęciu podejmuje uczelnia przyjmująca;
 • Niektórzy studenci aplikujący o Program HUSTEP lub i JLCSP będą mogli otrzymać stypendium MEXT (117,000 JPY) lub JASSO (80,000 JPY)
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.

 

Uwagi: w związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.

 

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (jeden zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

 

Koordynator wymiany:

Grażyna Andrejuk

Biuro Współpracy z Zagranicą

e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl,

tel.: 22 55 20 434