Hokkaido University, Japonia – Stypendia dla studentów

Drukuj Drukuj
Uczelnia: Hokkaido University
Adres strony internetowej:
https://www.oia.hokudai.ac.jp/prospective-students/exchange-student-admissions/exchange-programs-in-english-hustep/
Okres wyjazdu:
rok akademicki 2019/2020
Cel pobytu:
semestralne / roczne studia częściowe dla studentów studiów I stopnia
Liczba stypendiów:
decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca
Wysokość stypendium:
możliwość ubiegania się o stypendium JASSO
Uprawnione jednostki UW: zgodnie z HU Short-Term Exchange Program 2019/2020 – HUSTEP
Warunki finansowe:
 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty podróży, ubezpieczenia, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
 • Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium JASSO – liczba stypendiów ograniczona.
Wymagane dokumenty:
 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. List motywacyjny w języku angielskim.
 3. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem.
 4. Potwierdzenie znajomościjęzyka angielskiego na poziomie B2
 5. Dokumenty wymagane przez stronę japońską, zgodnie z HU Short-Term Exchange Program 2019/2020 – HUSTEP
Termin składania wniosków do BWZ:
 • Semestr zimowy – 6 lutego 2019
 • Semestr letni – 31 października 2019
Kalendarz akademicki uczelni partnerskiej:
 • Semestr zimowy: wrzesień – luty
 • Semestr letni: kwiecień – sierpień
Uwagi:
 • Zakwalifikowane osoby otrzymują oficjalne zaproszenie, uprawniające do ubiegania się o wizę na studia.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
Koordynator wymiany:
Jolanta Stelmaszczyk, e-mail: jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 067
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski (Rektorat), pokój 24,
poniedziałek-piątek w godz. 9.30-14.00.