Hokkaido University, Japonia – Stypendia dla studentów

Uczelnia: Hokkaido University
Adres strony internetowej:
https://www.oia.hokudai.ac.jp/prospective-students/exchange-student-admissions/exchange-programs-in-english-hustep/
Okres wyjazdu:
rok akademicki 2017/2018
Cel pobytu:
semestralne / roczne studia częściowe dla studentów studiów I stopnia
Liczba stypendiów:
decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca
Wysokość stypendium:
możliwość ubiegania się o stypendium JASSO
Uprawnione jednostki UW: wszystkie
Warunki finansowe:
 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty podróży, ubezpieczenia, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
 • Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium JASSO – liczba stypendiów ograniczona .
Wymagane dokumenty:
 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. List motywacyjny w języku angielskim.
 3. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem.
Dokumenty wymagane przez stronę japońską:
 1. Completed HUSTEP application form (with Cover Page)
 2. Completed Certificate of Enrollment Form
 3. Recommendation Letter from an academic supervisor
 4. Official Transcript of academic record
 5. Certificate of Health
 6. 3 photographs
 7. TOEFL or IELTS score record (non-native English speakers only)
 8. Photocopy of the passport
Termin składania wniosków do BWZ:
 • Semestr zimowy – 6 lutego 2017
 • Semestr letni – 16 października 2017
Kalendarz akademicki uczelni partnerskiej:
 • Semestr zimowy: wrzesień 2017 – luty 2018
 • Semestr letni: kwiecień 2018 – sierpień 2018
Uwagi:
 • Zakwalifikowane osoby otrzymują oficjalne zaproszenie, uprawniające do ubiegania się o wizę na studia.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
Koordynator wymiany:
Jolanta Stelmaszczyk, e-mail: jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 067
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski (Rektorat), pokój 24,
poniedziałek-piątek w godz. 9.30-14.00.