Heinrich Heine University Düsseldorf

Pełna nazwa uczelni: Heinrich Heine University Düsseldorf

Adres strony internetowej: www.hhu.de

Liczba stypendiów i długość pobytu: 1 stypendium na 4- lub 2-tygodniowy letni kurs języka niemieckiego

Termin pobytu: 1 – 26 sierpnia 2022 r. lub 1 – 12 sierpnia 2022 r. /15 – 26 sierpnia 2022 r.

Dla kogo: studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich (od drugiego roku studiów) znający język niemiecki w stopniu przynajmniej podstawowym

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

– HHU zapewnia pokrycie kosztów kursu oraz wypłaca stypendium w wys. 300 euro (kurs 4- tygodniowy) lub 150 euro (kurs 2-tygodniowy) na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia

Szczegóły dotyczące kursu

 Wymagane dokumenty: w języku polskim

  1. formularz pozwolenia na wyjazd;
  2. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka;
  3. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów (min. 3,49) oraz kopia dyplomu licencjackiego (pierwszeństwo osób studiujących na wyższym roku);
  4. zaświadczenie o poziomie znajomości języka niemieckiego (nie dotyczy studentów germanistyki);
  5. życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród.

Uwagi: w związku z rozszerzaniem się pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko odwołania kursu. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Termin składania dokumentów do BWZ:  17 lutego 2022 r.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany lub w siedzibie BWZ – obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:

Grażyna Andrejuk

Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Stary BUW, pokój 212

grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
tel.: 22 55 20 434