Zalecenia Komisji Europejskiej

„Wstępna analiza wskazuje na szereg kluczowych obszarów, które mogłyby zostać uwzględnione w zaleceniu:

  • uczenie się przez całe życie ma kluczowe znaczenie dla multidyscyplinarnej i szybko rozwijającej się dziedziny edukacji na rzecz zrównoważenia środowiskowego, której celem jest wzmocnienie pozycji wszystkich obywateli i ich mobilizacja. Zasadnicze znaczenie ma zatem opracowanie podejścia do kształcenia przez całe życie na temat zrównoważenia środowiskowego oraz wspieranie współpracy między sektorami kształcenia i szkolenia
  • aby osoby uczące się mogły rozwijać niezbędne kompetencje w zakresie zrównoważenia środowiskowego, konieczne są interdyscyplinarne i partycypacyjne uczenie się i nauczanie, współpraca i współdziałanie
  • łączenie nauczania i uczenia się, fizyczne środowisko (nauki), partnerstwa i społeczność skutecznie wspierają edukację na rzecz zrównoważenia środowiskowego poprzez zastosowanie nauki w codziennym życiu. Podejście obejmujące całą szkołę i wychodzące poza klasę szkolną jest już stosowane w niektórych państwach członkowskich, ale nie jest jeszcze rozpowszechnione. „

Edukacja na rzecz zrównoważenia środowiskowego


Data publikacji: 21 października 2022