Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych – STT

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja i zasady finansowania wyjazdów
Taryfikator

Formularze:

Komunikaty:

Informacje o szkoleniach oferowanych przez uczelnie:


Data publikacji: 08 lipca 2019