Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA 2016/2017

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)”

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja i zasady finansowania wyjazdów
Taryfikator  
Krok po kroku 

Formularze:

Komunikaty:


Data publikacji: 08 lipca 2019