Visegrad 4 Ukraine

Cel Programu i zasady ogólne: pomoc dla uchodźców przybywających z Ukrainy/mieszkających w krajach V4 w łagodzeniu skutków wojny

Obszary wsparcia:

  • edukacja i szkolenia – kursy językowe i szkolenia w zakresie konkretnych umiejętności itp.;
  • zajęcia w czasie wolnym dla dorosłych i dzieci (wycieczki, zajęcia i imprezy kulturalne, sport i inne zajęcia);
  • szkolenia i kursy zawodowe pod kątem konkretnych zawodów i branż, wsparcie w poszukiwaniu pracy, integracja w lokalnym środowisku pracy;
  • poprawa warunków życia grup wrażliwych (np. osób z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową, mniejszości, rodzin wielodzietnych);
  • inne istotne działania w środowisku lokalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz programu znajdują się na stronie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Zgodnie z zasadami programu Visegrad 4 Ukraine każda uczelnia może złożyć maksymalnie 1 projekt.

Harmonogram konkursu wewnętrznego:

  • Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 11.04.2022 r.
  • Wyniki konkursu wewnętrznego zostaną ogłoszone do 18.04.2022 r.

 Termin, miejsce i forma nadsyłania propozycji projektów:

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać mailowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do Biura Współpracy z Zagranicą na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl w terminie do 11.04.2022 r.

Kryteria i zasady konkursu wewnętrznego.

 

 


Data publikacji: 04 kwietnia 2022