Stypendia na pobyt badawczy w Szwajcarii

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje o możliwości skorzystania z oferty stypendialnej szwajcarskiego rządu na obyty badawcze, studia doktoranckie i po-doktoranckie.

Warunki ubiegania się o stypendia oraz dalsze informacje dotyczące oferty stypendialnej dostępne są (z podziałem na kraje) na stronie internetowej Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studentów Zagranicznych – Eidgenössischen Stipendienkommission für ausländische Studierende (ESKAS).

Bliższych informacji udziela:

p. Elżbieta Dybcio-Wojciechowska (NAWA, e-mail: elzbieta.dybcio@nawa.gov.pl, tel. 22 393 35 24


Data publikacji: 16 września 2020